Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.208

Rīgā 2009.gada 29.jūlijā prot. Nr.(28,1.p.)

Par licences Nr.E51003 siltumenerģijas ražošanai izsniegšanu akciju sabiedrībai "AGROAPGĀDE"

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2009.gada 7.maijā saņēma un izvērtēja akciju sabiedrības "AGROAPGĀDE", vienotais reģistrācijas numurs: 50003027691, juridiskā adrese: Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 (turpmāk - AS "AGROAPGĀDE"), 2009.gada 7.maija iesniegumu, kā arī saņēma 2009.gada 18.maijā un 2009.gada 7.jūlijā iesniegto papildu informāciju ar lūgumu izsniegt licenci siltumenerģijas ražošanai iekārtās Maskavas ielā 451, Rīgā.

Komisija konstatē un secina:

1. AS "AGROAPGĀDE" iesniegumā lūdz izsniegt licenci sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai - siltumenerģijas ražošanai iekārtās ar maksimālo slodzi, kas lielāka par vienu megavatu.

2. Komisijā ir saņemti visi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktie dokumenti licences siltumenerģijas ražošanai saņemšanai.

3. AS "AGROAPGĀDE" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja savu lūgumu izsniegt jaunu licenci Nr.E51003 siltumenerģijas ražošanai.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu, otro daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu, 91.panta 1.punktu, Administratīvā procesa likuma 15.panta divpadsmito daļu, 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

 

padome nolemj:

1. Izsniegt AS "AGROAPGĀDE" licenci Nr.E51003 siltumenerģijas ražošanai saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.E51003 siltumenerģijas ražošanai termiņu no 2009.gada 30.jūlija līdz 2029.gada 29.jūlijam.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana siltumenerģijas ražošanā jāuzsāk līdz 2009.gada 1.oktobrim.

4. Noteikt licences darbības zonu - Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

29.07.2009