Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.796

Rīgā 2009.gada 21.jūlijā (prot. Nr.49 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 70.nr.; 2004, 69.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 190.nr.; 2007, 72.nr.; 2008, 90., 174.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.punktā vārdus "grāmatvedības politikas" ar vārdiem "grāmatvedības un komercsabiedrību revīzijas politikas, azartspēļu un izložu organizēšanas politikas, valsts un patērētāju interešu aizsardzības politikas dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu izmantošanas jomā".

2. Izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. izstrādā un īsteno politiku valsts budžeta un finanšu vadības, muitas, nodokļu un nodevu sistēmas, publisko iepirkumu, komercdarbības atbalsta kontroles, iekšējā audita, valsts sektorā strādājošo darba samaksas, grāmatvedības un komercsabiedrību revīzijas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomās;".

3. Izteikt 5.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.10. koordinē valsts dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas izstrādē un ieviešanas uzraudzībā;".

4. Papildināt noteikumus ar 5.11., 5.12. un 5.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.11. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 1.mērķa un Kohēzijas fonda vadību;

5.12. uztur un aktualizē ierēdņu amatu un ar tiem saistītās personāla informācijas vienotās uzskaites sistēmu, kā arī nodrošina šīs uzskaites sistēmas pieejamību;

5.13. izstrādā valsts un privātās partnerības politiku un koordinē tās īstenošanu."

5. Svītrot 25.4.apakšpunktu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 29.jūliju.

29.07.2009