Darbības ar dokumentu

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/532-4950

Rīgā 2009.gada 21.jūlijā

Par Pasaules Pasta savienības dokumentiem

 

Ārlietu ministrija informē, ka 1992.gada 17.jūnijā Latvijas Republikā stājās spēkā 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūcija.

Vienlaikus Ārlietu ministrija informē, ka 2006.gada 1.janvārī stājās spēkā šādi 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības dokumenti: Pasaules Pasta konvencija, tās Noslēguma protokols, Pasaules Pasta savienības Vispārīgais reglaments un Nolīgums par pasta maksājumu pakalpojumiem.

2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencija, tās Noslēguma protokols un Nolīgums par pasta maksājumu pakalpojumiem būs spēkā līdz 2009.gada 31.decembrim, kad stāsies spēkā Pasaules Pasta savienības 2008.gada kongresā pieņemtie dokumenti.

Minēto Pasaules Pasta savienības dokumentu teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2008.gada 30.jūlijā, Nr.116 (3900).

Ārlietu ministrijas  Juridiskā departamenta direktore I.Mangule