Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.450

Rīgā 2009.gada 9.jūlijā (prot. Nr.47 2 .§)

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Birzes ielā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu atļaut Aizsardzības ministrijai nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 103 2100) - zemes vienību 4801 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 103 2100) - Rīgā, Birzes ielā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs I.V.Lieģis

09.07.2009