Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.699

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 110.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.aktivitāti "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.aktivitāti "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 42.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Finansējuma saņēmējs maksājuma pieprasījumu iesniedz atbildīgajā ie­s­tā­dē tādā valūtā, kādā ir veikta finansējuma iemaksa aizdevumu fondā. Atbil­dī­­gā iestāde iesniedz Valsts kasē maksājuma pieprasījumu un maksājuma uzde­vu­­mu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atmaksu valsts bu­dže­ta ieņēmumos tādā valūtā, kādā ir veikta finansējuma iemaksa aizdevumu fondā."

2. Papildināt noteikumus ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājums

47. Šo noteikumu 46.punkts attiecas uz visiem aktivitātes ietvaros veiktajiem maksājumiem."

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 10.jūliju.

10.07.2009