Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.10.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.720

Rīgā 2009.gada 30. jūnijā (prot. Nr.45 107.§)
Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju (turpmāk – valsts nodeva), valsts nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus.

2. Valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.398 redakcijā)

3. Valsts nodevu maksā pirms dzīvesvietas deklarācijas veidlapas iesniegšanas.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

3.1 Valsts nodevu par tās dzīvesvietas deklarēšanu, kura norādīta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk – pārvalde) adresētajā iesniegumā uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības pieprasīšanai, maksā, iesniedzot dokumentus uzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības reģistrācijai, formējot vai saņemot uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

3.2 Valsts nodevu persona maksā, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

3.2 1. pašvaldībā – skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā (ja pašvaldība vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina);

3.2 2. pārvaldē – ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā (ja pārvalde vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina);

3.2 3. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

4. Valsts nodevu nemaksā:

4.1. politiski represētās personas;

4.2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;

4.3. invalīdi;

4.4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

4.5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;

4.6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4.7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;

4.8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;

4.9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

4.10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;

4.11. personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

(Grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr. 591; MK 11.10.2016. noteikumiem Nr. 666)

5. Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.8., 4.9. un 4.10.apakšpunktā minētās personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu, ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā.

(Grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.591)

6. Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā, valsts nodevu iemaksā attiecīgās pašvaldības budžetā.

7. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
14.10.2016