Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.587

Rīgā 2009.gada 25.jūnijā (prot. Nr.44  9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 24.punktu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 124.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām republikas pilsētas un novada pašvaldībai (turpmāk - pašvaldība) piešķir mērķdotāciju no valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk - mērķdotācija) atbilstoši izglītojamo skaitam 2009.gada 1.septembrī, sākot no 2010.gada - atbilstoši izglītojamo skaitam iepriekšējā budžeta gada 1.septembrī, vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs attiecīgajā administratīvajā teritorijā.";

1.2. svītrot 9.punktā vārdu "vietējā";

1.3. izteikt 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10. Pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei. Komisijā iekļauj izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības programmu īstenošanu saistītās personas.

11. Interešu izglītības metodiskā darba organizēšanai un programmu īstenošanas pārraudzībai komisija var paredzēt vienu izglītības metodiķa darba likmi uz 1000 izglītojamajiem."

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009