Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.496

Rīgā 2009.gada 2.jūnijā (prot. Nr.37 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakš­aktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 124.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7.1.apakšpunktā vārdus "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts" ar vārdiem "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija".

2. Svītrot 9.11. un 9.14.apakšpunktu.

3. Papildināt noteikumus ar 10.1.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

"10.1.1 veikt iepirkumu plāna pirmspārbaudi un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;".

4. Aizstāt 15.punktā vārdus "finansējuma apjoms" ar vārdiem "attieci­nāmo izmaksu apjoms".

5. Aizstāt 33.punktā vārdus "atbildīgās iestādes pārstāvjus" ar vārdiem "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvjus".

6. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Ja nepieciešams, komisija apakš­aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai pieaicina neatkarīgus ekspertus."

7. Papildināt VI nodaļu ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Ja projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu šo noteikumu 26.punktā noteiktajā termiņā vai ir iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā, bet tas ir noraidīts atbilstoši šo noteikumu 50. un 51.punktam, atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti uzaicināt projekta iesniedzēju iesniegt projekta iesniegumu."

8. Svītrot 1.pielikuma 7.punktu.

9. Aizstāt 1.pielikuma 11.punktā skaitli "18 000 000" ar skaitli "38 005 645".

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 6.jūniju.

06.06.2009