Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.422

Rīgā 2009.gada 12.maijā (prot. Nr.31 13.§)
Noteikumi par kārtību, kādā norāda informāciju par sporta pasākuma līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās informācijas saturu
Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 13.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā norāda informāciju par sporta pasākuma līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās informācijas saturu.

2. Fiziskā vai juridiskā persona, kura saņem valsts budžeta līdz­finansējumu sporta pasākuma īstenošanai (turpmāk – līdzfinansējuma saņē­mējs), lieto šo noteikumu pielikumā minēto logotipu visos plašsaziņas un publicitātes līdzekļos (piemēram, informācijas stends, informācijas plāksne, plakāts, drukātie materiāli (arī brošūras, bukleti, konferenču un semināru materiāli), mājaslapa internetā, audiovizuālie materiāli (arī digitālie videodiski, kompaktdiski, kasetes, videofilmas)). Logotipa lietošanā ievēro šo noteikumu pielikumā noteikto logotipa uzbūvi, izmēru un krāsu lietošanas nosacījumus.

3. Logotips un tā stila rokasgrāmata elektroniskā formātā ir pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā.

4. To publicitātes un plašsaziņas līdzekļu dizainu, kuros attēlots logotips, elektroniski saskaņo ar tiešās valsts pārvaldes iestādi, kura nodrošina valsts budžeta līdzfinansējumu sporta pasākuma īstenošanai (turpmāk – līdzfinansējuma sniedzējs).

5. Publicitātes un plašsaziņas līdzekļos logotipu lieto kopā ar informāciju par līdzfinansējuma sniedzēju. Logotipu izvieto pirmo no labās puses.

(MK 05.11.2013. noteikumu Nr.1254 redakcijā)

6. Publicitātes un plašsaziņas līdzekļi, kas izmanto audioierakstu, lai informētu par līdzfinansēto sporta pasākumu, atskaņo tekstu “Valsts atbalstu nodrošina ... (līdzfinansējuma sniedzēja nosaukums)”.

7. Ja līdzfinansējums ir lielāks par 14 229 euro, līgumā par līdzfinansē­juma piešķiršanu līdzfinansējuma sniedzējs nosaka līdzfinansējuma saņēmējam logotipa lietošanas papildnosacījumus (logotipa lietošanas vietas, logotipu skaits, citi publicitātes un plašsaziņas līdzekļi, kuros obligāti lietojams logotips).

(Grozīts ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1254)

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 12.maija noteikumiem Nr.422
Logotipa uzbūve, izmērs un krāsu lietošanas nosacījumi

1. Logotips ir vienots grafisks simbols un to veido divas daļas – simbols un teksta daļa. Logotips veidots vienā krāsā, lai vienkāršotu tā lietošanu un savietošanu ar citiem logotipiem.

P02.JPG (8734 bytes)

2. Logotipa teksta daļā izmanto Colonna MT Regular fontu.

3. Lietojot logotipu, tā pieļaujamais minimālais platums ir 20 mm. Ieteicamais logotipa lietošanas izmērs drukas darbos, kuru formāts nepārsniedz A4 formātu, ir 35 mm. Logotipa maksimālais izmērs ir neierobežots. Logotipu nedrīkst sagāzt, horizontāli vai vertikāli paplašināt vai sašaurināt.

4. Logotipam noteiktās krāsas dažādās krāsu sistēmās ir šādas:

4.1.

Pantone

C

M

Y

K

R

G

B

4.2.

1807C

25

96

84

19

161

40

48

4.3.

872C

4.4.

Cool Gray 2c

0

0

0

10

231

232

233

4.5.

877C

5. Ja nav iespējama pilnkrāsu logotipa lietošana, logotipu var drukāt melnu uz balta fona vai baltu uz melna fona.

P03.JPG (9459 bytes)

6. Lietojot logotipu melnā krāsā (black 100 %), fonam lieto pelēku toni (black 20 % vai gaišāku) līdz baltam tonim (100 %).

7. Lietojot logotipu baltā krāsā (100 %), fonam lieto pelēku toni (black 40 % vai tumšāku) līdz melnam tonim (100 %).

8. Lietojot logotipu uz melna fona (black 100 %), logotipam lieto pelēku toni (sākot no black 30 %) vai baltu toni (100 %).

9. Lietojot logotipu uz balta fona (100 %), logotipam lieto pelēku toni (sākot no black 40 %) vai melnu toni (100 %).

10. Lietojot logotipu uz krāsaina fona (izņemot baltu un melnu fonu), logotipam lieto baltu toni (100 %).

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
01.01.2014