Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.276

Rīgā 2009.gada 6.maijā (prot. Nr.27 85.§)

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu

 

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 22.aprīļa noteikumu Nr.116 "Ministru kabineta Atzinības raksta nolikums" 5.punktu pieņemt Ministru kabineta Apbalvošanas padomes priekšlikumu un piešķirt Ministru kabineta Atzinības rakstu:

1.1. Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pirmajai sekretārei Kristīnei Našeniecei par Latvijas interešu sekmīgu aizstāvību Eiropas Savienības institūcijās;

1.2. Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta Pastāvīgo pārstāvju komitejas I daļas sagatavošanas nodaļas vadītājam Mārtiņam Kreitum par nozīmīgu darbu Latvijas interešu koordinēšanā tautsaimniecībai būtiskos jautājumos Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā;

1.3. Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Normundam Popenam par nozīmīgu ieguldījumu Eiropas Savienības jautājumu koordinācijas sistēmas pilnveidošanā, aktīvu un profesionālu Latvijas interešu pārstāvību Eiropas Savienības institūcijās, vadot pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā;

1.4. Liepājas Universitātes ilggadējam mācībspēkam habilitētajam pedagoģijas doktoram profesoram Jānim Mencim par nozīmīgu ieguldījumu vienotas matemātikas mācīšanas sistēmas izveidē Latvijā.

2. Noteikt, ka Ministru kabineta Atzinības rakstu K.Našeniecei, N.Popenam un M.Kreitum pasniedz ārlietu ministrs M.Riekstiņš, bet J.Mencim - izglītības un zinātnes ministre T.Koķe.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

06.05.2009