Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1999.gada 29.jūnijā Noteikumi Nr. 230

Rīgā (prot. Nr. 33, 2.§)

Noteikumi par sadzīves atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veidiem un par sadzīves atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļauju izsniegšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sadzīves atkritumiem" 16.pantu

I. Vispārīgais jautājums

1. Šie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veidus un sadzīves atkritumu pārstrādes atļaujas un sadzīves atkritumu apglabāšanas atļaujas izsniegšanas kārtību.

II. Sadzīves atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veidi

2. Sadzīves atkritumu pārstrādes veidi ir:

2.1. metālu un metālu savienojumu attīrīšana un pārstrāde;

2.2. papīra pārstrāde;

2.3. stikla pārstrāde;

2.4. plastmasu pārstrāde;

2.5. citu sadzīves atkritumu pārstrāde;

2.6. sadzīves atkritumu kompostēšana.

3. Sadzīves atkritumu apglabāšanas veidi ir:

3.1. sadzīves atkritumu apglabāšana izgāztuvēs;

3.2. sadzīves atkritumu apglabāšana poligonos.

III. Pieteikums sadzīves atkritumu pārstrādes atļaujas vai sadzīves atkritumu apglabāšanas atļaujas saņemšanai

4. Sadzīves atkritumu pārstrādes atļaujas vai sadzīves atkritumu apglabāšanas atļaujas pieprasītājs pēc saskaņošanas ar pagasta vai pilsētas pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā tiks veikta sadzīves atkritumu pārstrāde vai sadzīves atkritumu apglabāšana, reģionālajā vides pārvaldē iesniedz saskaņotu pieteikumu sadzīves atkritumu pārstrādes atļaujas saņemšanai (1.pielikums) vai pieteikumu sadzīves atkritumu apglabāšanas atļaujas saņemšanai (2.pielikums) (turpmāk - pieteikums).

5. Pieteikums sadzīves atkritumu pārstrādes atļaujas vai sadzīves atkritumu apglabāšanas atļaujas derīguma pārskatīšanai un termiņa pagarināšanai ir iesniedzams reģionālajā vides pārvaldē ne vēlāk kā četras nedēļas pirms atļaujas derīguma termiņa beigām, un tam jābūt saskaņotam ar attiecīgā pagasta vai pilsētas pašvaldību.

IV. Sadzīves atkritumu pārstrādes atļaujas vai sadzīves atkritumu apglabāšanas atļaujas izsniegšana

6. Pirms sadzīves atkritumu pārstrādes atļaujas (3.pielikums) vai sadzīves atkritumu apglabāšanas atļaujas (4.pielikums) (turpmāk - atļauja) izsniegšanas attiecīgā reģionālās vides pārvalde pārbauda pieteikumā sniegto ziņu pareizību.

7. Atļauju izsniedzot, to reģistrē ar attiecīgo kārtas numuru. Atļaujas pielikumos norāda prasības, kas jāievēro atkritumu pārstrādē un apglabāšanā.

8. Reģionālā vides pārvalde četru nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas izsniedz atļauju vai rakstiski paziņo par motivētu atteikumu izsniegt atļauju. Ja atļauju izsniedz pirmoreiz, lēmums par tās piešķiršanu vai atteikums piešķirt atļauju jāpaziņo sešu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas.

9. Atļauju sastāda trijos oriģināleksemplāros. Atļaujas pirmo eksemplāru izsniedz atļaujas pieprasītājam, otro eksemplāru uzglabā reģionālajā vides pārvaldē, bet trešo eksemplāru nosūta pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts sadzīves atkritumus pārstrādāt vai apglabāt.

10. Atļauju izsniedz ne mazāk kā uz gadu un ne ilgāk kā uz pieciem gadiem (atkarībā no sadzīves atkritumu pārstrādes un apglabāšanas veida un atkarībā no sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu vai sadzīves atkritumu poligonu un izgāztuvju ietekmes uz vidi).

11. Reģionālā vides pārvalde reģistrācijas žurnālā reģistrē saņemtos pieteikumus, izsniegtās un anulētās atļaujas un atteikumus piešķirt atļauju, kā arī atļaujas, kurām beidzies derīguma termiņš un kuras nav pagarinātas.

12. Lēmumu par atļaujas anulēšanu reģionālā vides pārvalde pieņem pēc sadzīves atkritumu pārstrādes vietas vai sadzīves atkritumu poligona, vai izgāztuves apmeklējuma un pārbaudes.

13. Par atļaujas anulēšanu un anulēšanas iemesliem reģionālā vides pārvalde rakstiski informē personu, kurai ir izsniegta attiecīgā atļauja.

14. Lai pēc atļaujas anulēšanas saņemtu jaunu atļauju, reģionālajā vides pārvaldē, pēc tam kad ir novērsti atļaujas anulēšanas iemesli, šo noteikumu noteiktajā kārtībā jāiesniedz jauns pieteikums.

V. Noslēguma jautājums

15. To poligonu un izgāztuvju apsaimniekotājiem, kuru teritorijās sadzīves atkritumi tiek apglabāti pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, līdz 2001.gada 1.janvārim jāsaņem atļauja šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

 

Ministru prezidents V.Krištopans

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

11_230~1.JPG (88267 BYTES)

12_230~1.JPG (92132 BYTES)

21_230~1.JPG (92433 BYTES)

22_230~1.JPG (121922 BYTES)

23_230~1.JPG (114744 BYTES)

24-230~1.JPG (147563 BYTES)

3_230.JPG (84407 BYTES)

4_230.JPG (84769 BYTES)