Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.171

Rīgā 2009.gada 24.februārī (prot. Nr.14 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 9.panta otro daļu un 11.panta otro daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 47.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Šo noteikumu 3. un 4.punktā minētās prasības nepiemēro moto­deltaplāniem un motoparaplāniem.";

1.2. aizstāt 9.punktā vārdus "reģistrācijas apliecību" ar vārdiem un skaitli "reģistrācijas apliecību (1.pielikums)";

1.3. papildināt noteikumus ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II1. Motodeltaplānu un motoparaplānu reģistrācija

9.1 Lai reģistrētu ar šasiju aprīkotu motodeltaplānu vai motoparaplānu, motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašnieks iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā pieteikumu (2. pielikums). Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

9.11. komersants - komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, fiziska persona - pases kopiju;

9.12. motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopiju;

9.13. motodeltaplāna vai motoparaplāna instrukcijas kopiju vai cita ekvivalenta dokumenta kopiju, kurā norādīti lidojumu raksturojumi, tehniskie parametri un ierobežojumi;

9.14. divus motodeltaplāna vai motoparaplāna fotoattēlus (pretskats, sānskats);

9.15. kvīti par gaisa kuģa reģistrācijas valsts nodevas un Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojuma samaksu.

9.2 Šo noteikumu 9.1 2.apakšpunktā minēto dokumentu var neiesniegt, ja:

9.21. motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašnieks pieteikumā norāda, ka motodeltaplāns vai motoparaplāns ir pašbūvēts;

9.22. īpašumtiesības uz motodeltaplānu vai motoparaplānu iegūtas pirms 2009.gada 1.marta un īpašnieks to rakstiski apliecina pieteikumā.

9.3 Šo noteikumu 9.1 punktā minētos dokumentus Civilās aviācijas aģentūrā motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašnieks var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu (ierakstītā pasta sūtījumā) vai elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

9.4 Civilās aviācijas aģentūra 30 darbdienu laikā no šo noteikumu 9.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par motodeltaplāna vai motoparaplāna iekļaušanu reģistrā un attiecīgas nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes piešķiršanu.

9.5 Civilās aviācijas aģentūra par šo noteikumu 9.4 punktā minēto lēmumu motodeltaplāna vai motoparaplāna īpašniekam paziņo rakstiski, nosūtot pa pastu (ierakstītā pasta sūtījumā) motodeltaplāna vai motoparaplāna reģistrācijas apliecību (3.pielikums).";

1.4. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Gaisa kuģa nacionālā zīme sastāv no latīņu alfabēta burtiem "YL". Gaisa kuģa (izņemot motodeltaplānu un motoparaplānu) reģistrācijas zīme sastāv no trim latīņu burtiem (ja gaisa kuģis ir smagāks par gaisu) vai no trim arābu cipariem (ja gaisa kuģis ir vieglāks par gaisu). Motodeltaplāna vai motoparaplāna reģistrācijas zīme sastāv no viena latīņu burta un diviem arābu cipariem. Starp gaisa kuģa nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi ir defise (piemēram, "YL-JOK" vai "YL-325", vai "YL-A01").";

1.5. papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Motodeltaplāna vai motopara­plāna nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi izvieto uz spārnu konstrukcijas apakšējās virsmas kreisajā pusē vienādā attālumā no spārna priekšējās un aizmugurējās malas. Nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes augšpuse ir vērsta uz spārna priekšējās malas pusi.";

1.6. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Gaisa kuģu reģistrācijas apliecības, kas izsniegtas līdz 2009.gada 28.februārim, ir derīgas līdz attiecīgā gaisa kuģa izslēgšanai no reģistra.";

1.7. papildināt noteikumus ar 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.200

 

Gaisa kuģa reģistrācijas apliecības paraugs

(A4 formāta lapa)

01.JPG (90761 bytes)

1.8. papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

 

 

"2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.200

 

MOTODELTAPLĀNA/MOTOPARAPLĀNA

REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt gaisa kuģi

Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā un izsniegt reģistrācijas apliecību.

Ziņas par gaisa kuģi:

1. Gaisa kuģa izgatavotājs un izgatavotāja valsts

2. Gaisa kuģa nosaukums un sērijas numurs (rūpnīcas numurs)

3. Izgatavotāja noteiktais gaisa kuģa tips

4. Gaisa kuģa izgatavošanas datums

5. Gaisa kuģa maksimālā pacelšanās masa

6. Gaisa kuģa spēka iekārta:
6.1. dzinēja nosaukums, tips un sērija

6.2. propellera raksturojums (piemēram, lāpstu skaits, diametrs, solis, materiāls)

7. Aeronavigācijas un sakaru iekārtu īss raksturojums

8. Gaisa kuģa lietošanas veids

9. Par tehnisko ekspluatāciju atbildīgās amatpersonas atzinums par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem

10. Gaisa kuģa juridiskais īpašnieks (izīrētājs, ja gaisa kuģis tiek izīrēts)

11. Citas personas, kas saistītas ar īpašumu

12. Apgrūtinājumi attiecībā pret gaisa kuģi

13. Apliecinājums par gaisa kuģa izslēgšanu no ārvalsts gaisa kuģu reģistra, ja tas iepriekš ir bijis reģistrēts šādā reģistrā

APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka gaisa kuģis ir lidojumiem derīgs, kā arī visas pieteikumā un tā pielikumā sniegtās ziņas ir pareizas, gaisa kuģa ekspluatācija un tehniskā apkope tiks veikta atbilstoši gaisa kuģa izgatavotāja un Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām un tas tiks izmantots tikai lidotspējīgā stāvoklī, ievērojot Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas noteikumus.

 

Juridiskais (fiziskais) īpašnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

(datums)*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

 

1.9. papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

 

 

"3. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.200

 

Motodeltaplāna/motoparaplāna reģistrācijas apliecības paraugs

(A4 formāta lapa)

02.JPG (65025 bytes)

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.martā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.martu.