Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.117

Rīgā 2009.gada 10.februārī (prot. Nr.11 32.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 1.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 65., 180.nr.; 2005, 44., 100., 159.nr.; 2006, 34., 89.nr.; 2007, 201., 183.nr. ) šādus grozījumus:

1. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 36.punktu šādā redakcijā:

"36) Komisijas 2008.gada 28.novembra Direktīvas 2008/109/EK, ar ko groza IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā."

2. Izteikt 6.pielikuma A daļas I nodaļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Koksnes iepakojuma materiāls, kas tiek ievests no trešajām valstīm (izņemot Šveici) un tiek izmantots dažādu kravu pārvadājumiem (kastes, redeļkastes, kabeļspoles un līdzīgs iepakojuma materiāls, paliktņi, kastu paliktņi vai citi kravu paliktņi, paliktņa apmales), izņemot:

a) neapstrādātu koksni, kuras biezums nepārsniedz 6 mm;

b) apstrādātu koksni, kuras izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija

Koksnes iepakojuma materiāls ir:

a) bez mizas*, izņemot atsevišķas mizas sloksnes, ja tās ir šaurākas par 3 cm (neatkarīgi no garuma), vai sloksnes, kas ir platākas par 3 cm, ja to kopējā virsma nav lielāka kā 50 cm2;

b) apstrādāts atbilstoši kādam no Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standarta Nr.15 "Vadlīnijas koksnes iepakojamam materiālam starptautiskajā tirdzniecībā" 1.pielikumā noteiktajiem koksnes iepakojuma materiāla apstrādes veidiem;

c) marķēts saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standarta Nr.15 "Vadlīnijas koksnes iepakojamam materiālam starptautiskajā tirdzniecībā" 2.pielikumu, norādot, ka koksnes iepakojamais materiāls pakļauts atbilstošai fitosanitārajai apstrādei.

* Prasību, ka koksnes iepakojamam materiālam jābūt bez mizas, piemēro ar 2009.gada 1.jūliju

2.1. Cukura kļavu Acer saccharum Marsh. koksne, kuras izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis vai Kanāda, arī koksne, kurai saglabāta tās dabiskā apaļā virsma, izņemot:

a) koksni, kas paredzēta finiera plākšņu ražošanai;

b) šķeldas, skaidas un koksnes atlikumus vai atgriezumus

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu. Koksne vai tās iesaiņojums ir marķēts ar marķējumu "kiln-dried" (žāvēts kamerā) vai "KD", vai ar kādu citu starptautiski atzītu marķējumu saskaņā ar pašreizējo komercpraksi

2.2. Cukura kļavu Acer saccharum Marsh. koksne, kuras izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis vai Kanāda un kura paredzēta finiera plākšņu ražošanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) par koksnes izcelsmes vietu ir zināms, ka tajā nav sastopams Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau;

b) koksne ir paredzēta finiera plākšņu ražošanai"

 

3. Izteikt 6.pielikuma A daļas I nodaļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Koksne kravas stiprinājumos vai balstos (arī tāda, kas nav saglabājusi dabiski apaļo virsmu), kura tiek ievesta no trešajām valstīm (izņemot Šveici) un kuru izmanto dažādu kravu pārvadājumos, kas nav koksnes kravas, izņemot šādu koksni:

a) neapstrādātu koksni, kuras biezums nepārsniedz 6 mm;

b) apstrādātu koksni, kuras izgatavošanā izmantota līme, karstums, spiediens vai to kombinācija

Koksne ir:

a) bez mizas*, izņemot atsevišķas mizas sloksnes, ja tās ir šaurākas par 3 cm (neatkarīgi no garuma), vai sloksnes, kas ir platākas par 3 cm, ja to kopējā virsma nav lielāka kā 50 cm2;

b) apstrādāta atbilstoši kādam no Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standarta Nr.15 "Vadlīnijas koksnes iepakojamam materiālam starptautiskajā tirdzniecībā" 1.pielikumā noteiktajiem koksnes iepakojuma materiāla apstrādes veidiem;

c) marķēta saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standarta Nr.15 "Vadlīnijas koksnes iepakojamam materiālam starptautiskajā tirdzniecībā" 2.pielikumu, norādot, ka koksne pakļauta atbilstošai fitosanitārajai apstrādei.

* Prasību, ka koksnei jābūt bez mizas, piemēro ar 2009.gada 1.jūliju

8.1. Skujkoku Coniferales augi (izņemot augļus un sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šo noteikumu 3.pielikuma A daļas 1.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti kokaudzētavā un audzēšanas vietā nav sastopams Pissodes spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)

8.2. Skujkoku Coniferales augi, kas ir augstāki par 3 m (izņemot augļus un sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šo noteikumu 3.pielikuma A daļas 1.punktā un šī pielikuma A daļas
I nodaļas 8.1.apakšpunktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti kokaudzētavā un audzēšanas vietā nav sastopams Scolytidae spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)"

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs - vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 18.februāri.

18.02.2009