Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 26.02.2005. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.294

Rīgā 1999.gada 20.augustā (prot. Nr. 42 21.§)
Noteikumi par īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizācijas rezultātā iegūto kapitāla daļu realizācijas ieņēmumu sadali
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24.panta trīspadsmito daļu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" pašvaldībām un valsts budžetam tiek sadalīti ieņēmumi, kas gūti, realizējot īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizācijas rezultātā iegūtās kapitāla daļas (akcijas) (turpmāk — ieņēmumi).

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.132)

2. Ieņēmumus sadala Valsts kase.

3. Ieņēmumus, ko Privatizācijas aģentūra ieskaitījusi valsts pamatbudžeta kontā, Valsts kase sadala, pamatojoties uz:

3.1. informāciju par attiecīgajā ceturksnī pārskaitīto ieņēmumu sadalījumu pa konkrētām uzņēmējsabiedrībām. Minēto informāciju katru ceturksni sniedz Privatizācijas aģentūra;

3.2. izziņu par kapitalizētā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāda sadalījumu pa pašvaldībām un valsts budžetam. Minēto izziņu izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, kurā uzņēmējsabiedrība, kurai kapitalizēti īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma pamatparādi, ir nodokļu maksātāju uzskaitē.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.132)

4. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajā izziņā norādāma konkrētajai pašvaldībai piekritīgā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāda summa un tās īpatsvars kapitalizētajā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāda summā, kā arī valsts budžetam piekritīgā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāda summa un tās īpatsvars kapitalizētajā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāda summā.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.132)

5. Ja uzņēmējsabiedrībai kapitalizēts tikai īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds, Valsts kase sadala ieņēmumus, pamatojoties uz:

5.1. informāciju par attiecīgajā ceturksnī pārskaitīto ieņēmumu sadalījumu pa konkrētām uzņēmējsabiedrībām. Minēto informāciju katru ceturksni sniedz Privatizācijas aģentūra;

5.2. izziņu par kapitalizētā īpašuma nodokļa pamatparāda sadalījumu pa pašvaldībām. Izziņu izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, kurā uzņēmējsabiedrība, kurai kapitalizēts īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds, ir nodokļu maksātāju uzskaitē. Izziņā norādāma konkrētajai pašvaldībai piekritīgā īpašuma nodokļa pamatparāda summa un tās īpatsvars kapitalizētajā īpašuma nodokļa pamatparāda summā.

6. Ja uzņēmējsabiedrībai kapitalizēts tikai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma pamatparāds, Valsts kase sadala ieņēmumus, pamatojoties uz:

6.1. informāciju par attiecīgajā ceturksnī pārskaitīto ieņēmumu sadalījumu pa konkrētām uzņēmējsabiedrībām. Minēto informāciju katru ceturksni sniedz Privatizācijas aģentūra;

6.2. izziņu par kapitalizētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāda sadalījumu pa pašvaldībām un valsts budžetam. Izziņu izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, kurā uzņēmējsabiedrība, kurai kapitalizēts iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma pamatparāds, ir nodokļu maksātāju uzskaitē. Izziņā norādāma gan konkrētajai pašvaldībai, gan valsts budžetam piekritīgā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāda summa un tās īpatsvars kapitalizētajā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāda summā.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.132)

7. Šo noteikumu 3.1., 5.1. un 6.1.apakšpunktā minēto informāciju Privatizācijas aģentūra iesniedz Valsts kasē līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam.

8. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto izziņu attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde nosūta Valsts kasei 30 dienu laikā pēc finanšu ministra rīkojuma saņemšanas par kapitalizēto īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu dzēšanu konkrētajai uzņēmējsabiedrībai.

9. Šo noteikumu 5.2. vai 6.2.apakšpunktā minēto izziņu attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde nosūta Valsts kasei 30 dienu laikā pēc finanšu ministra rīkojuma saņemšanas par kapitalizētā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāda vai kapitalizētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma pamatparāda dzēšanu konkrētajai uzņēmējsabiedrībai.

10. Valsts kase sadala attiecīgā ceturkšņa ieņēmumus un reizi ceturksnī — līdz attiecīgā ceturkšņa otrā mēneša divdesmitajam datumam — pārskaita tos konkrēto pašvaldību budžeta kontos un valsts budžeta kontā.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.132)

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs E.Krastiņš
26.02.2005