Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2008, 186.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.panta astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Nelabvēlīga lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana saistībā ar tādu licenču vai atsevišķu to nosacījumu, atļauju, apliecību, sertifikātu vai izziņu pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu, kuras paredzētas uz likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, neaptur šā lēmuma darbību."

2. 12.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli "2" ar skaitli "4";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli "30" ar skaitli "40";

aizstāt pirmās daļas 3.punktā skaitli "30" ar skaitli "40";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) - 825 lati.";

aizstāt otrās daļas 1.punktā skaitli "2" ar skaitli "4";

aizstāt otrās daļas 2.punktā skaitli "2" ar skaitli "4".

3. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 269 lati;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 300 latu;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 234 lati;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 234 lati;

5) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilogramiem) - 90 latu;

6) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem) - 234 lati;

7) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50°C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 kilogramiem) - 11 latu.";

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), attiecīgajiem produktiem (par 1000 litriem):

1) nodokli aprēķina pēc likmes 256 lati, ja absolūtā spirta saturs veido 5,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma;

2) šā panta pirmās daļas 1.punktā noteikto likmi proporcionāli samazina atbilstoši absolūtā etilspirta daudzumam, ja absolūtā spirta saturs veido no 70 līdz 95 tilpumprocentiem no kopējā produktu daudzuma.

(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 223 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) pēc likmes 164 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma."

4. 15.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "2" ar skaitli "4";

aizstāt otrajā daļā skaitli "50" ar skaitli "100".

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.februārī.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 12.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 23.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.februāri.

01.02.2009