Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

Izdarīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 12.nr.; 2008, 3., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus "Ministru kabinets nosaka" ar vārdiem "Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka";

izslēgt otrās daļas otro teikumu.

2. 7.panta pirmajā daļā:

izslēgt 4.punktā vārdus "(turpmāk - AIS)";

papildināt daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) pilda Nacionālā 24/7 kontaktpunkta funkcijas Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas ietvaros."

3. Papildināt 11.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka īpašas stabilitātes prasības ro-ro pasažieru kuģiem."

4. Izteikt 12.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lai īstenotu kuģu karoga valsts uzraudzību, Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka kārtību attiecībā uz:

1) kuģu pārbaudēm un to termiņiem;

2) izsniedzamajiem kuģu sertifikātiem, to darbības apturēšanu vai sertifikātu anulēšanu;

3) ārvalstu izdoto kuģu sertifikātu atzīšanu;

4) kuģu klases pārbaudēm."

5. Izslēgt 45.panta trešajā daļā vārdus "AIS krasta".

6. Pārejas noteikumos:

aizstāt 15., 16. un 18.punktā vārdus "Līdz šo noteikumu izdošanai" ar vārdiem "Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai";

papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 11.panta devītajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1042 "Noteikumi par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem"."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 11.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 17.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 18.decembri.

Piedalies Likumi.lv lietotāju aptaujā!