Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.877

Rīgā 2008.gada 21.oktobrī (prot. Nr.75 58.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 16.panta pirmās daļas 2.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.538 "Kārtī­ba, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodro­šina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 102.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 41.10.apakš­punktu šādā redakcijā:

"41.10. pārbaudītie izdevumi (katram pasākumam atsevišķi)."

2. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Neatkarīgā struktūrvienība līdz 2009.gada 10.martam izstrādā noslē­guma izdevumu deklarāciju pārbaužu gada plānu un nosūta to vadošajai iestādei un otrā līmeņa starpniekinstitūcijai."

3. Svītrot 45.punktu.

4. Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Vadošā iestāde septiņu darbdienu laikā pēc otrā līmeņa starpniek­institūcijas noslēguma izdevumu deklarācijas oriģināla saņemšanas izskata un sagatavo apliecinājumu tās apstiprināšanai un kopā ar noslēguma izdevumu deklarācijas oriģinālu līdz 2009.gada 10.aprīlim iesniedz to neatkarīgajā struktūrvienībā un maksājumu iestādē."

5. Izteikt 47.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"47. Neatkarīgā struktūrvienība, sagatavojot ziņojumu par struktūrfonda noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi un atzinumu par noslēguma izdevumu deklarāciju, pārliecinās par:".

6. Aizstāt 48.punktā vārdu "veic" ar vārdu "nodrošina".

7. Aizstāt 49.punktā skaitli un vārdu "30.aprīlim" ar skaitli un vārdu "30.oktobrim".

8. Aizstāt 50.punktā vārdu "piecu" ar skaitli "14".

9. Svītrot 51.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2009.gada 5.maijam".

10. Svītrot 52.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2009.gada 15.maijam".

11. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Neatkarīgā struktūrvienība sagatavo ziņojumu un atzinumu un līdz 2010.gada 19.martam nosūta maksājumu iestādei, bet ziņojuma un atzinuma kopiju - vadošajai iestādei un attiecīgajai otrā līmeņa starpniekinstitūcijai."

12. Papildināt noteikumus ar 56. un 57.punktu šādā redakcijā:

"56. Vadošā iestāde sagatavo un iesniedz neatkarīgajai struktūrvienībai programmas noslēguma ziņojuma projektu līdz 2009.gada 30.jūlijam un Uzrau­dzības komitejā apstiprinātu programmas noslēguma ziņojumu līdz 2010.gada 25.februārim.

57. Vadošā iestāde līdz 2010.gada 31.martam nosūta Eiropas Komisijai programmas noslēguma ziņojumu."

Ministru prezidents I.Godmanis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broks

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 5.novembri.

05.11.2008