Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumus Nr. 306 "Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.868

Rīgā 2008.gada 21.oktobrī (prot. Nr.75 14.§)
Noteikumi par tabakas izstrādājumu iepakojuma vienību papildināšanu ar krāsainiem fotoattēliem vai ilustrācijām
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā vienlaikus ar likuma “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu6.panta trešajā daļā ietvertajiem speciālajiem brīdinājumiem tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības papildina ar krāsainiem fotoattēliem vai citām ilustrācijām (kombinētais brīdinājums) atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

II. Kombinēto brīdinājumu izvietošana

2. Kombinēto brīdinājumu drukā uz otras redzamākās (lielākās) tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz jebkura ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, kas tiek lietots tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā, ievērojot fotoattēla vai citas ilustrācijas formātu un proporcijas, kā arī attēla un teksta grafisko integritāti.

3. Uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības pirms kombinētā brīdinājuma jābūt norādei “Veselības ministrija brīdina”.

4. Kombinētais brīdinājums (izņemot norādi “Veselības ministrija brīdina”) aizņem ne mazāk kā 40 % no tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības ārējā laukuma uz otras vislabāk redzamās virsmas, un tas ir izvietots paralēli augšējai malai tādā pašā virzienā kā pārējā informācija uz iepakojuma. Tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes un kuru iepakojuma vienības vislabāk redzamā virsma ir lielāka par 75 cm2, kombinēto brīdinājumu izvieto uz otras vislabāk redzamās virsmas, un tas aizņem vismaz 22,5 cm2 lielu laukumu.

5. Kombinētos brīdinājumus maina, lai garantētu visu kombinēto brīdinājumu regulāru izmantošanu. Izmantotais atšķirīgo kombinēto brīdinājumu apjoms gada laikā nepārsniedz piecus procentus.

6. Kombinēto brīdinājumu ietver melnā apmalē, kas nav šaurāka par trim milimetriem un nav platāka par četriem milimetriem un kas neaizsedz nevienu kombinētā brīdinājuma tekstuālo vai vizuālo elementu. Apmali neuzskata par brīdinājumam paredzētā laukuma daļu.

7. Kombinēto brīdinājumu drukā tā, lai to nevarētu noņemt un izdzēst, kā arī to nekādā veidā neapslēpj un nepārtrauc cits rakstisks vai ilustratīvs materiāls vai iepakojuma atvēršana. Kombinēto brīdinājumu vai kādu tā elementu aizliegts pilnīgi vai daļēji aizsegt ar jebkāda veida apvalkiem vai apvākojumiem vai citiem līdzekļiem. Kombinēto brīdinājumu vai kādu no tā elementiem aizliegts apdrukāt ar nodokļu markām vai cenu zīmēm.

8. Kombinēto brīdinājumu uz tabakas izstrādājumu iepakojuma nekādā veidā nekomentē, neatšifrē un uz to neatsaucas, izņemot norādi “Veselības ministrija brīdina”.

9. Tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes, kombinētos brīdinājumus atļauts piestiprināt kā uzlīmes, ievērojot nosacījumu, ka šādas uzlīmes nav noņemamas.

III. Kombinēto brīdinājumu tehniskā specifikācija

10. Kombinēto brīdinājumu iespiež četrkrāsu drukā (CMYK) 133 līnijas collā.

11. Kombinētais brīdinājums jāuztver kā vesels attēls, ko nedrīkst mainīt. Kombinēto brīdinājumu atveido, neizmainot proporcijas vai krāsas.

12. Kombinēto brīdinājumu atļauts pārveidot, mainot burtu izmēru un rindu aplauzumu, ja tas ir saistīts ar tabakas izstrādājumu iepakojuma izmēru:

12.1. kombinētajā brīdinājumā, kur ilustrācija ir teksts, grafisko attēlojumu veic, mainot burtu izmēru un rindu aplauzumu, saglabājot laukumu lielumu attiecības, kādu aizņem teksta ilustrācija un atbilstošais speciālā brīdinājuma teksts;

12.2. kombinētajā brīdinājumā, kur ir fotoattēls vai cits attēls, grafisko attēlojumu veic, proporcionāli mainot fotoattēla vai cita attēla lielumu un mainot to laukumu lieluma attiecības, ko aizņem fotoattēls vai cits attēls un atbilstošais speciālā brīdinājuma teksts:

12.2.1. ja kombinētā brīdinājuma augstuma un platuma attiecība ir mazāka par 0,8, speciālajam brīdinājumam atbilstošo tekstu, ja tas novietots zem fotoattēla vai citas ilustrācijas, atļauts pārvietot pa labi no fotoattēla vai citas ilustrācijas;

12.2.2. ja kombinētā brīdinājuma augstuma un platuma attiecība ir lielāka par 1,2, speciālajam brīdinājumam atbilstošo tekstu, ja tas novietots pa labi vai pa kreisi no fotoattēla vai citas ilustrācijas, atļauts pārvietot zem fotoattēla vai citas ilustrācijas.

IV. Noslēguma jautājums

13. Krāsainos fotoattēlus un ilustrācijas, kas izmantojamas kombinētajos brīdinājumos, elektroniskā veidā var saņemt Veselības ministrijā pēc pamatota pieprasījuma iesniegšanas.

Ministru prezidents I.Godmanis

Veselības ministrs I.Eglītis
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.868
Kombinētie brīdinājumi

Veselības ministrs I.Eglītis
29.10.2008