Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 21.nr.; 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Kā fondēto pensiju shēmas dalībnieki tiek reģistrētas personas, uz kurām attiecas Padomes 1968.gada 29.februāra regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr.259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (Civildienesta noteikumi), ja:

1) tās atgriežas Latvijā un to fondēto pensiju shēmā uzkrātais pensijas kapitāls saņemts no Eiropas Savienības pensiju shēmas, kur tas bija pārskaitīts sakarā ar dalību šajā shēmā;

2) tās, pirms kļuvušas par Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībniekiem, nav bijušas fondēto pensiju shēmas dalībnieki, bet, izvēloties Eiropas Savienības pensiju shēmā uzkrāto pensijas kapitālu ieskaitīt Latvijas valsts pensiju sistēmā, par tādiem kļūst, ievērojot šajā likumā noteikto kārtību.

(6) Kārtību, kādā Eiropas Savienības pensiju shēmā uzkrāto pensijas kapitālu, kas ieskaitīts Latvijas valsts pensiju sistēmā, ieskaita fondēto pensiju shēmā, nosaka Ministru kabinets."

2. 7.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks kļūst par Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieku, viņa uzkrāto fondētās pensijas kapitālu pārskaita Eiropas Savienības pensiju shēmā. Kārtību, kādā uzkrāto fondētās pensijas kapitālu pārskaita Eiropas Savienības pensiju shēmā, nosaka Ministru kabinets.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

3. Pārejas noteikumos:

aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus "2010.gada 1.janvārī" ar skaitļiem un vārdiem "2011.gada 1.janvārī";

aizstāt 3.punkta 4.apakšpunktā vārdus un skaitļus "ar 2009.gada 1.janvāri" ar vārdiem un skaitļiem "ar 2010.gada 1.janvāri";

papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Grozījums likuma 3.pantā par tā papildināšanu ar piekto un sesto daļu, kā arī grozījums 7.pantā par tā papildināšanu ar otro daļu stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 25.septembrī.

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2008.gada 3.oktobrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 17.oktobri.

17.10.2008