Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.725

Rīgā 2008.gada 8.septembrī (prot. Nr.63 19.§)
Kārtība, kādā izveido un slēdz notiesātās personas atbrīvošanas fondu un izmaksā atbrīvošanas fondā uzkrātos naudas līdzekļus
Izdoti saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 48.1panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā brīvības atņemšanas iestāde:

1.1. izveido un slēdz notiesātās personas (turpmāk – notiesātais) atbrīvošanas fondu (turpmāk – fonds);

1.2. noformē, aizpilda un slēdz fonda naudas līdzekļu uzskaites karti (turpmāk – fonda uzskaites karte);

1.3. izmaksā fondā uzkrātos naudas līdzekļus, notiesāto atbrīvojot no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda izciešanas;

1.4. izmaksā fondā uzkrātos naudas līdzekļus, ja tie nepieciešami notiesātā veselības aprūpei brīvības atņemšanas iestādē vai ārpus tās esošā ārstniecības iestādē soda izciešanas laikā, ja brīvības atņemšanas iestādes ārsts atzinis, ka šāda veselības aprūpe ir nepieciešama.

2. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks, saņemot notiesātā rakstisku iesniegumu ar lūgumu izveidot fondu, uzdod brīvības atņemšanas iestādes finanšu daļas priekšniekam septiņu dienu laikā iekārtot un noformēt notiesātā atbrīvošanas fonda naudas līdzekļu uzskaites karti (pielikums).

3. Pēc notiesātā rakstiska iesnieguma saņemšanas par naudas līdzekļu pārskaitīšanu fondā brīvības atņemšanas iestādes finanšu daļas darbinieks triju darbdienu laikā pārbauda, vai iesniegumā minētā naudas līdzekļu summa ir norādīta notiesātā personiskās naudas uzskaites kartē (turpmāk – uzskaites karte) un:

3.1. ja naudas līdzekļu pietiek:

3.1.1. uzskaites kartē izdara ierakstu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu fondā;

3.1.2. fonda uzskaites kartē izdara ierakstu par naudas līdzekļu iemaksu;

3.2. ja naudas līdzekļu nepietiek, iesniegumu ar atzīmi par naudas līdzekļu daudzumu uzskaites kartē konkrētajā dienā atdod notiesātajam.

4. Ja notiesātajam nepieciešama veselības aprūpe ārpus brīvības atņemšanas iestādes esošā ārstniecības iestādē, notiesātais ne vēlāk kā septiņas dienas pirms plānotās veselības aprūpes iesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam iesniegumu ar lūgumu pārskaitīt fondā uzkrātos naudas līdzekļus samaksai par veselības aprūpi. Uz iesnieguma nepieciešama brīvības atņemšanas iestādes ārsta atzīme, kurā norādīts, ka šāda veselības aprūpe notiesātajam vajadzīga un šo veselības aprūpes pakalpojumu neapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

5. Šo noteikumu 4.punktā minētajā iesniegumā notiesātais norāda:

5.1. ārpus brīvības atņemšanas iestādes esošās ārstniecības iestādes nosaukumu;

5.2. nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu;

5.3. pārskaitāmo naudas līdzekļu apmēru;

5.4. laiku, kad plānota veselības aprūpe;

5.5. citu informāciju, kas saistīta ar plānoto veselības aprūpi.

6. Pēc šo noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma saņemšanas brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks uzdod brīvības atņemšanas iestādes finanšu daļas priekšniekam triju darbdienu laikā pārskaitīt nepieciešamos naudas līdzekļus.

7. Par katru naudas līdzekļu pārskaitījumu, kas veikts no fondā esošajiem naudas līdzekļiem, ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc naudas līdzekļu pārskaitīšanas izdara atbilstošu ierakstu fonda uzskaites kartē.

8. Notiesātais ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms plānotās atbrīvošanas dienas iesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam iesniegumu par fondā uzkrāto naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz notiesātā kontu kredītiestādē un norāda kredītiestādes konta numuru.

9. Ja līdz šo noteikumu 8.punktā minētajam termiņam brīvības atņemšanas iestādē nav saņemts notiesātā iesniegums par fondā uzkrāto naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz notiesātā kontu kredītiestādē, fondā uzkrātos naudas līdzekļus brīvības atņemšanas iestādes finanšu daļa izmaksā notiesātajam skaidrā naudā dienā, kad notiesāto atbrīvo no brīvības atņemšanas iestādes.

10. Notiesāto atbrīvojot no brīvības atņemšanas iestādes, atbrīvošanas fonds un fonda uzskaites karte tiek slēgta.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.725
07.JPG (43049 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
18.09.2008