Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.721

Rīgā 2008.gada 8.septembrī (prot. Nr.63 8 .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"

Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 237.panta pirmo un
trešo daļu, 239.panta trešo daļu un 365.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 155.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.1.apakšpunktu aiz vārda "iestādes" ar vārdiem "vai citas vietas".

2. Papildināt II nodaļas nosaukumu aiz vārda "iestādes" ar vārdiem "vai citas vietas".

3. Papildināt 7.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Dzīvnieku, kas atzīts par lietisko pierādījumu, procesa virzītājs pēc saskaņošanas ar Pārtikas un veterināro dienestu nekavējoties nodod glabāšanā fiziskai vai juridiskai personai, kura var nodrošināt atbilstošu dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu, un par to informē aģentūru ne vēlāk kā triju darbdienu laikā."

4. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Aģentūra slēdz līgumu ar šo noteikumu 7.punktā minēto fizisko vai juridisko personu par tāda dzīvnieka glabāšanu un uzturēšanu, ievērojot atbilstošus dzīvnieku turēšanas noteikumus, kas atzīts par lietisko pierādījumu, un sedz izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka glabāšanu un uzturēšanu."

5. Papildināt 14.punktu ar ceturto un piekto teikumu šādā redakcijā:

"Sertificēts vērtētājs sagatavo novērtējumu, kurā apraksta lietisko pierādī­jumu un to novērtē. Minēto novērtējumu sertificētais vērtētājs sagatavo divos eksemplāros un apliecina ar parakstu."

6. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Komisija novērtējumu ieraksta lietisko pierādījumu aprakstes un novērtējuma aktā (2.pielikums). Aktu sagatavo divos eksemplāros, to paraksta komisijas locekļi un apstiprina aģentūras direktors vai viņa pilnvarota persona. Aktu nesagatavo, ja komisija piekrīt sertificēta vērtētāja novērtējumam. Vienu lietisko pierādījumu aprakstes un novērtējuma aktu vai sertificēta vērtētāja novērtējumu pievieno krimināllietai, bet otru glabā aģentūrā un reģistrē lietisko pierādījumu uzskaites reģistrā (3.pielikums)."

7. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Dzīvnieku, kas atzīts par lietisko pierādījumu, pirms realizācijas piedāvā iegādāties fiziskai vai juridiskai personai, kura to glabājusi, par cenu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu."

8. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Aģentūra, kas pieņēmusi lietiskos pierādījumus glabāšanai, realizā­cijai vai iznīcināšanai vai noslēgusi līgumu par lietisko pierādījumu glabāšanu un uzturēšanu, ir atbildīga par lietisko pierādījumu neskartību un saglabātību no to pieņemšanas brīža."

9. Papildināt 3.pielikumu aiz vārdiem "lietisko pierādījumu aprakstes un novērtējuma akts" ar vārdiem "sertificēta vērtētāja novērtējums".

Ministru prezidents I.Godmanis

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 17.septembri.

17.09.2008