Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.535

Rīgā 2008.gada 4.septembrī (prot. Nr.61 19.§)

Par neapbūvēta valsts zemesgabala Rīgā, Lapeņu ielā 22, iznomāšanu

 

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo un otro daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" iznomāt akciju sabiedrībai "Latvenergo" (vienotais reģistrācijas Nr.40003032949) ar apbūves tiesībām neapbūvētu zemesgabalu 4540 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 024 2146) - Rīgā, Lapeņu ielā 22, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Nomas līgumā paredzēt, ka nomniekam rodas tiesības prasīt šā rīkojuma 1.punktā minētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai, ja uz šā zemesgabala ir uzceltas un nodotas ekspluatācijā visas nomas līgumā transformatoru apakšstacijas "Skanste" vajadzībām paredzētās ēkas (būves) un īpašuma tiesības uz tām ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

04.09.2008