Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā

Izdarīt Ministru kabineta iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1994, 13.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministra kompetenci nosaka Ministru kabinets.

Ministru kabinets savā padotībā esošās valsts pārvaldes un citas iestādes var nodot arī Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministra pakļautībā vai pārraudzībā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

2 . Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26. Ministru prezidenta prombūtnes gadījumā vai ja viņš ir citādi aizkavēts pildīt savu amatu, viņa vietu izpilda un Ministru kabineta sēdes vada tas Ministru kabineta loceklis, kuru Ministru prezidents iecēlis par savas vietas izpildītāju. Tas jādara zināms Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam.

Ministru prezidenta biedra vai ministra prombūtnes gadījumā vai ja viņš ir citādi aizkavēts pildīt savu amatu, viņa vietu izpilda tas Ministru kabineta loceklis, kuru Ministru prezidents iecēlis par šīs vietas izpildītāju."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.279 "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999,18.nr.).

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 10.februārī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2000.gada 25.februārī

26.02.2000