Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.509

Rīgā 2008.gada 7.jūlijā (prot. Nr.46 32.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 12.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 50.nr.; 2002, 143.nr.; 2005, 160.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus "un likuma "Par vides aizsardzību" 18.panta otro daļu".

2. Svītrot 4.punktā vārdu "peldūdeņiem".

3. Aizstāt 11.1.apakšpunktā vārdus "amonijs, nitrīti" ar vārdiem "amonija joni, nitrītjoni".

4. Svītrot IV nodaļu.

5. Aizstāt 25.punkta otrajā teikumā vārdus "hlorīdu, sulfātu, elektriskās vadītspējas" ar vārdiem "hlorīdjonu, sulfātjonu, elektrovadītspējas".

6. Svītrot 27.punkta otro teikumu.

7. Aizstāt 28.punkta ievaddaļā:

7.1. vārdus un skaitļus "nekā noteikts šo noteikumu 3., 4., 8. un 9.pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "nekā noteikts šo noteikumu 3., 8. un 9.pielikumā";

7.2. vārdus un skaitļus "ko iegūst ar šo noteikumu 3., 4., 8. un 9.pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "ko iegūst ar šo noteikumu 3., 8. un 9.pielikumā".

8. Svītrot 34.punktu.

9. Svītrot 41.2.apakšpunktā vārdus "vai ūdens lietošanas atļaujā".

10. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Vides ministrija atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 17.pantam izstrādā rīcības programmu prioritāro zivju ūdeņu piesārņojuma samazināšanai un šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajām prasībām atbilstošas kvalitātes nodrošināšanai."

11. Svītrot 44.1.apakšpunktā skaitli "18".

12. Svītrot 44.2.apakšpunktā skaitli "34".

13. Svītrot 45.2.apakšpunktu.

14. Aizstāt 49.punktā vārdus "minētās rīcības programmas" ar vārdiem "minēto rīcības programmu".

15. Svītrot informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām 2. un 3.punktu.

16. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.februāra Direktīvas 2006/11/EK par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē."

17. Aizstāt 3.pielikuma 2.punkta otrajā ailē vārdu "Bioloģiskais" ar vārdu "Bioķīmiskais".

18. Svītrot 4.pielikumu.

19. Aizstāt 8.pielikuma 41.punkta sestajā ailē vārdu "amonija" ar vārdiem "amonija jonu".

20. Aizstāt 10.pielikuma 1.tabulas 3.punkta otrajā ailē vārdu "Sveramās" ar vārdu "Sintētiskās".

21. Aizstāt 10.pielikuma 2.tabulas 1.1.apakš­punkta otrajā ailē vārdu "bioloģiskais" ar vārdu "bioķīmiskais".

22. Aizstāt 10.pielikuma 2.tabulas 1.5.apakš­punkta otrajā ailē vārdu "sveramās" ar vārdu "sintētiskās".

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 12.jūliju.