Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.259

Rīgā 2008.gada 13.maijā (prot. Nr.29 33.§)

Par Valdības komunikācijas politikas pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam

1. Atbalstīt Valdības komunikācijas politikas pamatnostādnes 2008.-2013.gadam (turpmāk - pamatnostādnes).

2. Noteikt Valsts kanceleju par atbildīgo institūciju pamatnostādņu īstenošanā.

3. Ministrijām un citām centrālajām valsts pārvaldes iestādēm pamatno­stādņu īstenošanu 2008. un 2009.gadā īstenot atbilstoši tām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pamat­nostādņu īstenošanai 2010.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu 2010.gadam un turpmākajiem gadiem.

5. Valsts kancelejai sadarbībā ar ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā infor­matīvos ziņojumus par pamatnostādņu izpildi un novērtējumu:

5.1. starpziņojumus - līdz 2010.gada 30.jūnijam un līdz 2013.gada 31.janvārim;

5.2. gala ziņojumu - līdz 2014.gada 31.martam.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš


 

(Ministru kabineta

2008.gada 13.maija rīkojums Nr.259)

Valdības komunikācijas politikas pamatnostādņu 2008.-2013.gadam
kopsavilkums

Kopš 2001.gada valdības komunikācijas politiku Latvijā nosaka Ministru kabineta 2001.gada 4.decembra sēdē apstiprinātās Valdības komunikācijas politikas pamatnostādnes (prot. Nr.59 17.§). Minētajās pamatnostādnēs tika noteikti valdības komunikācijas pamatprincipi, galvenie uzdevumi komunikācijas jomā, kas saistīti ar sabiedrības līdzdalības veicināšanu un sabiedrības izpratnes palielināšanu par valsts pārvaldes darbu, kā arī komunikācijas sistēmas sakārtošanu valsts pārvaldē.

Valdības komunikācijas politikas pamatnostādnes 2008.-2013.gadam izstrādātas, lai novērstu konstatētos trūkumus un nodrošinātu komunikācijas politikas plānotu, koordinētu un efektīvu īstenošanu nākamajā laikposmā.

Lai izstrādātu valdības komunikācijas politikas pamatnostādnes, tika izveidota darba grupa (apstiprināta ar Ministru prezidenta 2006.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.344 "Par darba grupu Valdības komunikācijas pamatnostādņu projekta 2007.-2011.gadam izstrādei"). Darba grupā līdztekus ministriju komunikācijas un politikas plānošanas speciālistiem tika iekļauti nevalstiskā sektora un akadēmisko aprindu pārstāvji.

Valdības komunikācijas politikas pamatnostādnes 2008.-2013.gadam definē valdības komunikācijas rīcības virzienus un uzdevumus, nosakot komunikāciju kā politikas veidošanas neatņemamu sastāvdaļu, izstrādājot priekšlikumus stratēģiskas valdības komunikācijas īstenošanā, pilnveidojot līdzdalības un komunikācijas iespējas politikas veidošanā un valdības lēmumu pieņemšanā, kā arī uzlabojot klientu apkalpošanas kultūru visos valsts pārvaldes līmeņos. Minētās pamatnostādnes neattiecas uz pašvaldību komunikāciju, kā arī uz politisko (partiju) komunikāciju.

Valdības komunikācijas politikas virs­mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes un sabiedrības efektīvu mijiedarbību. Lai to sasniegtu, ir izvirzīti trīs apakšmērķi:

1) efektīva valsts pārvaldes komunikācijas īstenošana, nodrošinot stratēģisku un koordinētu valdības komunikāciju;

2) efektīvs valdības un sabiedrības dialogs, kas ir pamatots uz komunikācijas un līdzdalības integrāciju visos politikas izstrādes un īstenošanas posmos un līmeņos;

3) klientu apkalpošanas kultūras uzlabošana valsts pārvaldes iestādēs, nodrošinot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus valsts pārvaldes pakalpojumus.

Lai nodrošinātu Valdības komunikācijas politikas pamatnostādnēs 2008.-2013.gadam minēto mērķu sasniegšanu, ir izvirzīti konkrēti uzdevumi, pasākumi un darbības, kas veicamas atbilstoši konkrētai situācijai.

Valdības komunikācijas politikas pamatnostādnēs 2008.-2013.gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai 2010.gadā ir nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta 794,9 tūkstošu latu apmērā. Kopējais pamatnostādņu īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs līdz 2013.gadam ir 2 548,3 miljoni latu. Finansējuma pieprasījums tiks iesniegts Ministru kabinetā kā ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikums, sagatavojot valsts budžeta projektu attiecīgajam gadam.

Ministru prezidents I.Godmanis

13.05.2008