Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 13.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu ar "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta starptautiskajās militārajās operācijās, kuru mērķis ir īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstu tiesības uz kolektīvo pašaizsardzību, ieskaita izdienas stāžā kā divas dienas;";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) militārpersonām, kuras ieceltas nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas un improvizēto spridzināšanas ierīču neitralizēšanas speciālista vai sapiera (atmīnētāja, mīnētāja, spridzinātāja) amatā, vienu atmīnēšanas vai spridzināšanas darbos nostrādāto dienu ieskaita izdienas stāžā kā trīs dienas;";

papildināt pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) militārpersonām, kuras ieceltas ūdenslīdēja amatā, vienu dienu, kurā notikusi niršana, ieskaita izdienas stāžā kā divas dienas;

7) militārpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus uz kuģa jūrā, vienu dienu, kas pavadīta jūrā, ieskaita izdienas stāžā kā pusotru dienu."

2. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Izdienas pensiju aprēķina no militārpersonas mēneša dienesta atalgojuma un piešķirto naudas balvu vidējās summas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atvaļināšanas no dienesta.";

izslēgt otro daļu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Militārpersonai, kura dienesta laikā ir piedalījusies šā likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktā minētajās starptautiskajās operācijās, aprēķinot izdienas pensiju, par šo operāciju izpildes laiku ņem vērā dienesta atalgojumu, kas šai militārpersonai bija noteikts tās pamatdienesta vietā Latvijā pirms nosūtīšanas minēto starptautisko operāciju veikšanai."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Tām atvaļinātajām militārpersonām, kurām, aprēķinot izdienas pensiju, tika ņemts vērā laikposms no 1998.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 8.martam, dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst amatalga, piemaksa par dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu, kā arī citas piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un citi normatīvie akti. Aprēķinot izdienas pensiju, ņem vērā izmaksātās prēmijas un piešķirtās naudas balvas.

13. Tām atvaļinātajām militārpersonām, kurām, aprēķinot izdienas pensiju, tika ņemts vērā laikposms pēc 2004.gada 8.marta, dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst alga atkarībā no dienesta pakāpes un izdienas stāža, kā arī piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un citi normatīvie akti. Aprēķinot izdienas pensiju, ņem vērā piešķirtās naudas balvas."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 3.aprīlī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 18.aprīlī
19.04.2008