Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.39

2007.gada 27.decembrī (prot. Nr.24, 16.§)

Grozījumi 2007.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 02.11.1999. noteikumu Nr.370 "Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā" 2.punktu

 

Veikt šādus grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā":

1. Izteikt 2.1.1.apakšpunktu jaunā redakcijā:

"2.1.1. nestrādājošs pensionārs, kurš saņem tikai Latvijas Republikas vecuma pensiju un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 160,00 (tramvajā un autobusā);".

2. Izteikt 2.1.2.apakšpunktu jaunā redakcijā:

"2.1.2. nestrādājošs 3.grupas invalīds, kurš saņem tikai Latvijas Republikas pensiju un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 160,00 (tramvajā un autobusā);".

3. Izteikt 2.1.3.apakšpunktu jaunā redakcijā:

"2.1.3.apgādājamais, kurš pastāvīgi dzīvo Daugavpils Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (tramvajā vai autobusā);".

4. Izteikt 2.1.8.apakšpunktu jaunā redakcijā:

"2.1.8. Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības valdes locekļiem (tramvajā vai autobusā);".

5. Izteikt 3.2.apakšpunktu jaunā redakcijā:

"3.2.Pārējām Noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajām personu kategorijām, uzrādot attiecīgo atlaides karti vai politiski represētās personas apliecību, ir tiesības braukt pilsētas sabiedriskajā transportā bezmaksas (iegādāties braukšanas biļeti ar 100% atlaidi).

6. Izslēgt 4.2.5.apakšpunktu.

7. Izteikt 4.5.apakšpunktu jaunā redakcijā:

"4.5.Pēc lēmuma pieņemšanas par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu Sociālo lietu pārvalde bez maksas izgatavo un izsniedz šo noteikumu 2.1.1.p., 2.1.2.p., 2.1.3.p., 2.1.8.p., 2.1.9.p. minētajām personām - attiecīgi noformētu atlaides karti, šo noteikumu 2.1.5.p., 2.1.6.p., 2.1.7.p. minētajām personām - mēnešbiļeti".

8. Izteikt sesto nodaļu jaunā redakcijā:

"6. Noslēguma jautājumi

6.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 15.februāri".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

15.02.2008