Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 23.10.2009. - 01.09.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.10

Rīgā 2008.gada 8.janvārī (prot. Nr.2 8.§)
Kārtība, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību ceļu, komersantu ceļu un māju ceļu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana
Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 7.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka pašvaldību ceļu, komersantu ceļu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas pārraudzības kārtību.

2. Autoceļu darbus pārrauga valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi", veicot tehnisko revīziju un sastādot tehniskās revīzijas aktu (turpmāk - akts). Aktā norāda šādas ziņas:

2.1. tehniskās revīzijas datums un vieta;

2.2. informācija par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pārstāvi, kas veicis autoceļu darbu tehnisko revīziju (amats, vārds, uzvārds, darba adrese un tālruņa numurs);

2.3. informācija par ceļa īpašnieku;

2.4. informācija par komersantu, kas izpildījis autoceļu darbus;

2.5. autoceļu darbu (objekta) nosau­kums un darbu izpildes adrese;

2.6. autoceļu darbu (objekta) tāme;

2.7. autoceļu darbu (objekta) finansēšanas avoti;

2.8. tehnisko noteikumu, standartu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi (ja tādi ir);

2.9. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" lēmums;

2.10. termiņš (ne ilgāk par trim mēnešiem), kādā novēršami minētie pārkāpumi (ja tādi ir).

3. Tehniskā revīzija ir autoceļu darbu atbilstības pārbaude tehnisko noteikumu, standartu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

4. Tehnisko revīziju veic valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" vadītāja norīkota amatpersona.

5. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” iesniedz aktu attiecīgajam pašvaldību ceļu, komersantu ceļu vai māju ceļu īpašniekam, komersantam, kas veic autoceļu darbus, un pašvaldībai.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1192 redakcijā)

6. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi":

6.1. ar ikdienas uzturēšanu saistīto darbu pārraudzību veic reizi gadā;

6.2. ar būvniecību, rekonstrukciju un periodisko uzturēšanu saistīto darbu pārraudzību veic reizi attiecīgo darbu izpildes gaitā.

7. Pašvaldību ceļu, komersantu ceļu un māju ceļu īpašnieka pienākums ir:

7.1. pēc valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pieprasījuma uzrādīt nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar autoceļu darbiem;

7.2. pēc akta saņemšanas novērst norādītos tehnisko noteikumu, standartu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus aktā noteiktajos termiņos, kā arī pārtraukt autoceļu darbus attiecīgajā objektā, ja to nosaka valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" lēmums;

7.3. triju darbdienu laikā pēc aktā norādīto tehnisko noteikumu, standartu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu novēršanas sniegt valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" attiecīgu informāciju.

8. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" piecu darbdienu laikā pēc pašvaldību ceļu, komersantu ceļu vai māju ceļu īpašnieka sniegtās informācijas saņemšanas pārbauda, vai ir novērsti aktā norādītie pārkāpumi, un pārbaudes rezultātus atzīmē aktā.

9. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" lēmumus var apstrīdēt Satiksmes ministrijā, bet Satiksmes ministrijas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumus Nr.524 "Kārtība, kādā valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" pārrauga pašvaldību ceļu, uzņēmumu ceļu un māju ceļu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 101.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
23.10.2009