Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.824

Rīgā 2007.gada 4.decembrī (prot. Nr.68 13.§)
Noteikumi par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību
Izdoti saskaņā ar Patentu likuma 49.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka par izgudrojumu aizsardzību maksājamās valsts nodevas apmēru un attiecīgos atvieglojumus.

2. Valsts nodevas likmes ir šādas:

2.1. par patenta pieteikuma iesniegšanu, par papildu aizsardzības sertifikāta pieteikuma iesniegšanu un par Eiropas patenta pieteikuma konversiju (pārveidi) – 106,72 euro;

2.2. par katru turpmāko patenta pieteikumā iekļauto pretenziju, ja tā seko pēc desmitās pretenzijas, – 21,34 euro;

2.3. par grozījumu izdarīšanu patenta pieteikumā (pēc pieteicēja iniciatīvas):

2.3.1. grozījumi patenta pieteikuma aprakstā vai pretenzijās – 49,80 euro;

2.3.2. citi grozījumi – 21,34 euro;

2.4. par patenta publikāciju un reģistrāciju patentu reģistrā – 85,37 euro;

2.5. par katru izgudrojuma apraksta un pretenziju lappusi, ja tā seko pēc desmitās lappuses patenta publikācijā un patentu reģistrā, – 4,27 euro;

2.6. par Eiropas patenta un attiecināta Eiropas patenta izgudrojuma pretenziju tulkojuma publicēšanu un precizētā tulkojuma publicēšanu, ja pretenziju tulkojumi iesniegti:

2.6.1. papīra formā, – 49,80 euro;

2.6.2. elektroniski, – 35,57 euro;

2.7. par izgudrojuma pretenzijas grozījumu vai to tulkojuma publicēšanu – 49,80 euro;

2.8. par patenta uzturēšanu spēkā:

2.8.1. par trešo gadu – 85,37 euro;

2.8.2. par ceturto gadu – 128,06 euro;

2.8.3. par piekto gadu – 142,29 euro;

2.8.4. par sesto gadu – 149,40 euro;

2.8.5. par septīto gadu – 170,74 euro;

2.8.6. par astoto gadu – 213,43 euro;

2.8.7. par devīto gadu – 256,12 euro;

2.8.8. par katru gadu no desmitā līdz piecpadsmitajam gadam – 320,15 euro;

2.8.9. par katru gadu no sešpadsmitā līdz divdesmitajam gadam – 426,86 euro;

2.9. par papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšanu spēkā par katru gadu no pirmā līdz piektajam gadam vai par katru patenta termiņa pagarinājuma gadu – 569,15 euro;

2.10. par termiņu pagarināšanu saskaņā ar Patentu likuma 44.pantu – 28,46 euro;

2.11. par lietvedības turpināšanu pēc termiņu neievērošanas saskaņā ar Patentu likuma 45.pantu – 42,69 euro;

2.12. par tiesību atjaunošanu saskaņā ar Patentu likuma 46.pantu – 85,37 euro;

2.13. par apelācijas iesniegšanu, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu, – 170,74 euro;

2.14. par iebilduma iesniegšanu attiecībā uz patenta piešķiršanu – 170,74 euro;

2.15. par patenta apjoma ierobežošanu – 71,14 euro;

2.16. par patenta vai patentu pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrāciju (izņemot piespiedu licenci) – 42,69 euro;

2.17. par apliecināta izraksta un patenta dublikāta izgatavošanu, pamatojoties uz patentu reģistra dokumentiem un materiāliem:

2.17.1. dokumenta izsniegšana, kas apliecina patenta pieteikuma prioritāti, – 8,54 euro;

2.17.2. patenta dublikāta izsniegšana – 42,69 euro;

2.18. par grozījuma izdarīšanu patentu reģistra ziņās saskaņā ar Patentu likuma 38.panta sesto daļu – 28,46 euro.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.957 redakcijā)

3. Ja patenta pieteikumu iesniedz:

3.1. izgudrotājs, kurš radījis attiecīgo izgudrojumu, valsts nodevu maksā 40 % apmērā no šo noteikumu 2.punktā noteiktajām nodevu likmēm;

3.2. skolēns, students vai pensionārs, kurš radījis attiecīgo izgudrojumu, valsts nodevu maksā 20 % apmērā no šo noteikumu 2.punktā noteiktajām nodevu likmēm.

4. Valsts nodevu maksā pirms šo noteikumu 2.punktā minēto darbību veikšanas.

5. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
01.01.2014