Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3., 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "papildu izdevumiem sakarā ar" ar vārdiem "bērna kopšanu un".

2. Papildināt 4.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) vecāku apdrošināšana."

3. Papildināt 5.panta trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem "maternitātes un slimības apdrošināšanai" ar vārdiem "un vecāku apdrošināšanai".

4. 6.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai. Darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensiju saņēmēji vai III grupas invalīdi - valsts speciālo pensiju saņēmēji, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai.

(3) Pašnodarbinātie, kuru ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, bet pašnodarbinātie, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai.";

papildināt ceturtās daļas 2.punktu pēc vārdiem "pusotra gada vecumu" ar vārdiem "un saņem bērna kopšanas pabalstu";

papildināt ceturto daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu.";

papildināt piektās daļas 2.punktu pēc vārdiem "pusotra gada vecumu" ar vārdiem "un saņem bērna kopšanas pabalstu";

papildināt piekto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu.";

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "maternitātes un slimības apdrošināšanai" ar vārdiem "un vecāku apdrošināšanai";

papildināt astoto daļu pēc vārdiem "maternitātes un slimības apdrošināšanai" ar vārdiem "vecāku apdrošināšanai";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja - ārvalstnieka, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai. Iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja - ārvalstnieka, kuri ir izdienas pensiju saņēmēji vai III grupas invalīdi - valsts speciālo pensiju saņēmēji, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai."

5. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai" ar vārdiem "invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai".

6. Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdus "maternitātes un slimības pabalstu" ar vārdiem "maternitātes, slimības un vecāku pabalstu".

7. Papildināt 13.panta trešo daļu pēc vārdiem "maternitātes un slimības apdrošināšanai" ar vārdiem "un vecāku apdrošināšanai".

8. Papildināt 18.panta trešo daļu pēc vārdiem "maternitātes un slimības apdrošināšanai" ar vārdiem "un vecāku apdrošināšanai".

9. Izteikt 19.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta tiek veiktas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par šā likuma 6.panta ceturtās daļas 4., 5. un 10.punktā minētajām personām un bezdarba apdrošināšanai par šā likuma 6.panta piektās daļas 3. un 6.punktā minētajām personām."

10. 20.pantā:

papildināt trešās daļas 1. un 2.punktu pēc vārdiem "maternitātes un slimības apdrošināšanai" ar vārdiem "vecāku apdrošināšanai";

papildināt ceturtās daļas 1.punktu pēc vārdiem "valsts pensiju apdrošināšanai" ar vārdiem "vecāku apdrošināšanai";

papildināt ceturtās daļas 2.punktu pēc vārdiem "invaliditātes apdrošināšanai" ar vārdiem "vecāku apdrošināšanai".

11. Papildināt 21.panta piekto daļu pēc vārdiem "maternitātes un slimības apdrošināšanai" ar vārdiem "un vecāku apdrošināšanai".

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 8.novembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2007.gada 27.novembrī
01.01.2008