Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) bioplastmasa - bioloģiski noārdāma plastmasa (biopolimērs), kuras sastāvdaļas pilnībā vai gandrīz pilnībā iegūtas no atjaunojamām izejvielām."

2. 4.pantā:

papildināt pirmās daļas 6.punkta pirmo teikumu pēc vārdiem "šā likuma" ar skaitli un vārdiem "24.pantam un";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Plastmasas maisiņiem, ko pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno tirgotājs, piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 24.pantā. Šajā daļā minētajiem plastmasas maisiņiem, kas izgatavoti no bioplastmasas, piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 7.pielikumā."

3. Papildināt 23.1 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Realizējot akmeņogles, koksu un lignītu (brūnogles) personai, kurai ir licence elektroenerģijas ražošanai vai licence siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas procesā, ievērojot šā panta ceturto daļu, nodokļa maksātājs piemēro 0 procentu nodokļa likmi. Ja akmeņogles, koksu un lignītu (brūnogles) šajā pantā minētā persona (energoapgādes komersants) izmanto citiem mērķiem, nevis elektroenerģijas ražošanai vai siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas procesā, tā maksā nodokli atbilstoši šā likuma 9.pielikumā noteiktajām nodokļa likmēm."

4. Papildināt 24.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Plastmasas maisiņiem šā likuma 4.panta piektajā daļā minētajā gadījumā piemēro nodokļa likmi:

1) maisiņiem, kuru viena maisiņa svars nepārsniedz 0,03 kilogramus (1000 maisiņu svars nepārsniedz 3 kilogramus), - 2,60 latu par vienu kilogramu;

2) maisiņiem, kuru viena maisiņa svars ir lielāks par 0,03 kilogramiem (1000 maisiņu svars pārsniedz 3 kilogramus), - 0,80 latu par vienu kilogramu."

5. 7.pielikumā:

papildināt 2.punkta tekstu pēc vārda "izejmateriāliem" ar vārdiem "izņemot no bioplastmasas izejmateriāliem";

papildināt 4.punkta tekstu pēc vārda "šķiedru" ar vārdiem "un bioplastmasas".

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 8.novembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2007.gada 27.novembrī