Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.737

Rīgā 2007.gada 6.novembrī (prot. Nr.62 3.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 12.augusta noteikumos Nr.452 "Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums"

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 12.augusta noteikumos Nr.452 "Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 114.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.3.apakšpunktā vārdus "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai" ar vārdiem "Ekonomikas minis­trijai".

2. Aizstāt 4.punktā vārdus "reģionālās attīstības un pašvaldību lietu" ar vārdu "ekonomikas".

3. Izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Padomes locekļi pirmajā padomes sēdē no padomes locekļu vidus izvirza ne mazāk kā divus padomes priekšsēdētāja kandidātus un padomes priekšsēdētāja vietnieka kandidātus. Padomes priekšsēdētāju un padomes priekš­sēdētāja vietnieku ievēlē, atklāti balsojot. Ja, ievēlot padomes priekšsēdētāju, balsu skaits sadalās vienādi, rīko kandidātu atkārtotu izvirzīšanu un balsošanu. Ja, ievēlot padomes priekšsēdētāja vietnieku, balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

6. Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņš ir divi gadi. Viena un tā pati persona var tikt ievēlēta par padomes priekš­sēdētāju ne vairāk kā divus pilnvaru termiņus pēc kārtas."

4. Aizstāt 9.punktā vārdus "ne retāk kā reizi mēnesī" ar vārdiem "ne retāk kā reizi trijos mēnešos".

5. Svītrot 13., 14., 18. un 19.punktu.

6. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Lai sagatavotu padomes sēdēs izskatāmos jautājumus un dokumentu projektus, padomes locekļi veido darba grupas, pieaicinot attiecīgās nozares speciālistus."

7. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Padomes sekretariāta funkcijas pilda Ekonomikas ministrija. Pado­mes sekretariātam ir šādas funkcijas:

22.1. tehniski nodrošināt padomes darbu;

22.2. nodrošināt padomes korespondences sistematizēšanu, aktuālās informācijas un dokumentu apriti;

22.3. apkopot padomes locekļu priekšlikumus par padomes sēžu darba kārtībā iekļaujamiem jautājumiem, kā arī sagatavot dokumentu projektus izskatīšanai padomes sēdēs;

22.4. sagatavot padomes sēdes darba kārtību un nosūtīt to visiem padomes locekļiem, kā arī ievietot Ekonomikas ministrijas mājaslapā internetā;

22.5. nodrošināt padomes sēžu norisi, reģistrēt sēdes dalībniekus;

22.6. protokolēt padomes sēžu gaitu;

22.7. sekot padomes lēmumu īstenošanai un regulāri informēt par to padomi;

22.8. piecu darbdienu laikā pēc padomes sēdes sagatavot un elektroniski nosūtīt padomes sēdes protokolu visiem padomes locekļiem;

22.9. reizi gadā sagatavot pārskatu par padomes darbu (pārskatu ievieto Ekonomikas ministrijas mājaslapā internetā)."

8. Papildināt noteikumus ar 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Līdz 2007.gada 21.decembrim ekonomikas ministrs apstiprina jaunu padomes personālsastāvu."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs - tieslietu ministrs G.Bērziņš