Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.640

Rīgā 2007.gada 25.septembrī (prot. Nr.53 13.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos Nr.62 "Noteikumi par vienoto darba samaksas uzskaites sistēmu no valsts budžeta finansējamās institūcijās"
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 62.panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos Nr.62 "Noteikumi par vienoto darba samaksas uzskaites sistēmu no valsts budžeta finansējamās institūcijās" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 20.nr., 2006, 101.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.punktā vārdus "valsts uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības".

2. Aizstāt 2.punktā vārdu "atalgojuma" ar vārdu "atlīdzības".

3. Svītrot 3.1.6. un 3.1.7.apakšpunktu.

4. Papildināt noteikumus ar 3.2.3.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

"3.2.3.1 vakants amats;".

5. Svītrot 3.2.7.apakšpunktā vārdu "kvalifikācijas".

6. Papildināt noteikumus ar 3.2.9.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

"3.2.9.1 amata saime, amata līmenis, mēnešalgas grupa;".

7. Aizstāt 3.2.11.apakšpunktā vārdu "institūcijā" ar vārdiem "valsts dienestā".

8. Papildināt noteikumus ar 3.2.11.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

"3.2.11.1 darba apjoms (slodze);".

9. Izteikt 3.2.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.13. piemaksas, vadības līgums, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un cita veida atlīdzība saistībā ar darbu."

10. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Institūcija šo noteikumu 1.pielikumā minēto informāciju katru gadu līdz 1.martam iesniedz Finanšu ministrijā. Ja pēc kārtējā gada 1.februāra institūcijā mēnešalgu pārskata un paaugstina vairāk nekā 30 % ierēdņu un darbinieku, tad institūcija precizēto informāciju iesniedz Finanšu ministrijā divu nedēļu laikā pēc mēnešalgas paaugstināšanas. Šo noteikumu 1.pielikumā minētā informācija nav jāiesniedz izglītības iestādēm par pedagogiem un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm un Ieslodzījuma vietu pārvaldei par amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm."

11. Svītrot 7.punktā vārdu "(disketes)".

12. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

13.  2.pielikumā:

13.1. aizstāt tabulas 10.ailes nosaukumā vārdus "Amata kvalifikācijas kategorija" ar vārdiem "Amata kategorija";

13.2. izteikt II nodaļas 16.punktu šādā redakcijā:

"16.  10.aile. Norāda amata kategoriju Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, izmantojot attiecīgajā normatīvajā aktā minētos apzīmējumus.";

13.3. izteikt II nodaļas 25.punkta tabulas 102.Id koda rindu šādā redakcijā:

"102

Piemaksas

Speciālās piemaksas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 25.septembra noteikumiem Nr.640

"1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 3.februāra noteikumiem Nr.62

mēneša darba samaksa ______. gada ______

(institūcijas nosaukums)

Augstā­kā iestādeInsti­tūcijaInsti­tūci­jas pamat­struk­tūr­vienī­basInsti­tūci­jas struk­tūr­vienī­baInsti­tūci­jas apakš­struk­tūr­vienī­baAmata nosau­kumsPersonas kvalifikā­cijas pakāpeAmata saimeAmata līme­nisMē­neš­algu grupaMēneš­algaRegulārās piemak­sas (bez vadības līguma)Vadības līgumsDarba apjoms (slodze)Vakan­ce
123456789101112131415

Piezīmes.

1. 13.ailē norāda vadības līgumus pēc stāvokļa uz 1.februāri vai uz pārskatīšanas datumu (datums, ar kuru tiek pārskatīta un paaugstināta mēnešalga vairāk nekā 30 % ierēdņu un darbinieku).

2. 15.ailē vakantu amatu apzīmē ar lielo burtu "V"."

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
29.09.2007