Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.464

Rīgā 2007.gada 25.jūlijā (prot. Nr.42 41.§)

Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai

 

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12.panta ceturto daļu un Valsts un pašvaldību īpašuma privati­zācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu nodot privatizācijai šādus valsts īpašuma objektus:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 107 2281) Rīgā, Basu ielā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 012 2802) un lapeni (būves kadastra apzīmējums 1300 012 2802 008) Jūrmalā, Poruka prospektā 61.

2. Finanšu ministrijai, kuras valdījumā atrodas šī rīkojuma 1.1.apakšpunktā minētais valsts īpašuma objekts, likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 13.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā nodot un Privati­zācijas aģentūrai pārņemt to savā valdījumā, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

3. Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", kuras valdījumā atrodas šī rīkojuma 1.2.apakšpunktā minētais valsts īpašuma objekts, likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 13.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā nodot un Privatizācijas aģentūrai pārņemt to savā valdījumā, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

4. Privatizācijas aģentūrai pirms nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 012 2802) Jūrmalā, Poruka prospektā 61, privatizācijas noteikumu izstrādāšanas ierakstīt zemesgrāmatā apgrūtinājumu - saimnieciskā darbība veicama saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.

5. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privati­zāciju" 12.panta ceturto un sesto daļu noteikt, ka pircējs, norēķinoties par ēkām un būvēm, 80 procentu apmērā maksā latos un 20 procentu apmērā - privati­zācijas sertifikātos.

6. Šī rīkojuma 1.punktā minēto valsts īpašuma objektu sastāvā esošo zemesgabalu privatizācijai var izmantot īpašuma kompensācijas sertifikātus. Maksāšanas kārtību un maksāšanas līdzekļu attiecību noteikt saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods

25.07.2007