Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 10.nr.; 2004, 5., 10.nr.; 2006, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 35.punktu šādā redakcijā:

"35) pandēmija — epidēmija, kas skar plašas ģeogrāfiskas teritorijas vai kontinentus."

2. Izteikt 4.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Epidēmijas vai pandēmijas gadījumā, kā arī tādās ārkārtējās situācijās, kuras draud izraisīt epidēmiju, finansējumu papildu obligātajai vakcinācijai saskaņā ar šā likuma 30.panta trešo daļu, kā arī karantīnas un citu pasākumu veikšanai piešķir no valsts budžetā ārkārtējo situāciju novēršanai paredzētajiem līdzekļiem saskaņā ar likumu par valsts attiecīgā gada budžetu. Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.

(3) Epidēmijas vai pandēmijas un tādu ārkārtējo situāciju novēršanā, kuras draud izraisīt epidēmiju vai pandēmiju, var iesais­tīt pašvaldību līdzekļus, kā arī līdzekļus, kurus ziedojušas citas fiziskās un juridiskās personas."

3. Papildināt 5.panta pirmās daļas 5.punktu pēc vārda "katastrofas" ar vārdiem "vai to draudu" un pēc vārdiem "priekšlikumus epidēmijas" — ar vārdiem "vai pandēmijas".

4. Papildināt 7.panta pirmās daļas 7.apakš­punktu pēc vārda "apkarošanu" ar vārdiem "par peldūdens kvalitāti".

5. 9.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Epidemioloģiskās uzraudzības finansēšana";

izslēgt pirmo daļu.

6. 19.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "Kontaktpersonu primārā" ar vārdiem "Kontaktpersonu noteikšana, primārā";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Kontaktpersonu primārā" ar vārdiem "Kontaktpersonu noteikšana, primārā".

7. Izslēgt 25.panta pirmās daļas otro teikumu.

8. Papildināt 30.panta trešo daļu pēc vārda "epidēmija" ar vārdiem "vai pandēmija".

9. 31.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personas, kas nodarbojas ar vakcīnu uzglabāšanu un pārvadāšanu, ir atbildīgas par vakcīnu drošības, nekaitīguma un kvalitātes saglabāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu ievešanas, izvešanas un izplatīšanas noteikumiem un zāļu lieltirgotavu atvēršanas un darbības prasībām.";

izslēgt ceturtās daļas pirmo teikumu.

10. Papildināt 38.1 panta pirmo teikumu pēc vārda "objektiem" ar vārdiem "kā arī peldvietām".

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 7.jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 27.jūnijā
11.07.2007