Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija

Rīkojums Nr. 143 Rīgā 1999. gada 14. septembrī

Par augstas likviditātes ieguldījumiem

1. Pamatojoties uz Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 45.pantu, noteikt, ka augstas likviditātes ieguldījumi ir šādi neapgrūtināti aktīvi:

1.1. nauda apdrošinātāja kasē;

1.2. nauda kredītiestādes kontā;

1.3. kredītiestādēs esošie depozīti, kuru atlikušais atmaksas termiņš nepārsniedz 30 dienu, un depozīti ar citu atmaksas termiņu, ja līgumā paredzēta iespēja izņemt tos pirms noteiktā termiņa (atskaitot līgumsoda summu par saistību pirmstermiņa izpildi, ja šāds nosacījums ir paredzēts);

1.4. ieguldījumi vērtspapīros, ja tiem ir pastāvīgs, neierobežots tirgus, t.i., tos var pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem vai var izmantot par nodrošinājumu kredītu saņemšanai.

2. Apdrošinātāja vadība apstiprina kārtību, kādā nodrošina, ka ne mazāk kā 25% no pašu līdzekļiem pastāvīgi ir izvietoti augstas likviditātes ieguldījumos.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas 1999.gada 18.maija rīkojumu nr.61 "Par augstas likviditātes ieguldījumiem".

Priekšnieks G.Romeiko

 

14.09.1999