Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija

Rīkojums Nr. 112 Rīgā 1999. gada 26. jūlijā

Par kārtību, kādā apdrošinātājs saņem atļauju pamatkapitāla palielināšanai vai samazināšanai

Pamatojoties uz Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 24.pantu:

1. Apstiprināt kārtību, kādā apdrošinātājs saņem atļauju pamatkapitāla palielināšanai vai samazināšanai.

2. Atzīt Valsts Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas 1996.gada 13.septembra rīkojumu Nr.88 "Par kārtību, kādā izdarāma apdrošinātāja pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana" par spēku zaudējušu.

Priekšnieks G.Romeiko

 

Apstiprināts ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas priekšnieka

1999.gada 26.jūlija rīkojumu Nr.112

Kārtība, kādā apdrošinātājs saņem atļauju

pamatkapitāla palielināšanai vai samazināšanai

Lai Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā (turpmāk - Inspekcija) saņemtu atļauju apdrošinātāja pamatkapitāla palielināšanai vai samazināšanai, apdrošinātājs pirms pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas iesniedz Inspekcijā šādus dokumentus:

1. Inspekcijai adresētu vēstuli par pamatkapitāla izmaiņām, norādot pamatkapitāla palielinājuma (samazinājuma) summu un jaunā pamatkapitāla lielumu. Vēstuli paraksta apdrošinātāja vadītājs;

2. to dokumentu kopijas, kurus apdrošinātājs iesniedz Uzņēmumu reģistram atbilstoši likuma "Par akciju sabiedrībām" 42. vai 47.panta prasībām.

 

26.07.1999