Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta rīkojums Nr.372

Rīgā 2007.gada 15.jūnijā (prot. Nr.35 22.§)
Par Programmu komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2007.–2011.gadam

1. Apstiprināt Programmu komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2007.–2011.gadam (turpmāk – programma).

2. Noteikt valsts aģentūru “Eiropas Savienības informācijas aģentūra” (turpmāk – aģentūra) par atbildīgo institūciju programmas īstenošanas koordinācijā, pārraudzībā un aktualizēšanā.

3. Nozaru ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem katru gadu līdz 1.februārim (sākot ar 2008.gadu) sniegt aģentūrai pārskatu par programmas izpildes gaitu.

4. Aģentūrai katru gadu līdz 15.februārim (sākot ar 2008.gadu) iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par programmas izpildes gaitu.

5. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm programmā noteikto uzdevumu īstenošanu 2007.gadā nodrošināt tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

6. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu programmas īstenošanai turpmākajos gados izskatīt kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudele
(Ministru kabineta
2007.gada 15.jūnija rīkojums Nr.372)
Programmas komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2007.–2011.gadam kopsavilkums

Ministru kabinets 2006.gada 13.aprīlī apstiprināja Pamatnostādnes komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2006.–2011.gadam (turpmāk – pamatnostādnes) (Ministru kabineta 2006.gada 13.aprīļa rīkojums Nr.254 “Par Pamatnostādnēm komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2006.–2011.gadam” (turpmāk – rīkojums)).

Rīkojuma 5.punktā noteikts valsts aģentūrai “Eiropas Savienības informācijas aģentūra” sadarbībā ar ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem izstrādāt un līdz 2006.gada 20.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīcības programmas projektu pamatno­stādņu īstenošanai.

Programma komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2007.–2013.gadam (turpmāk – programma) izstrādāta, lai īstenotu rīkojumā noteikto, kā arī sasniegtu pamatnostādnēs izvirzīto mērķi – vairot Latvijas iedzīvotāju zināšanas par iespējām, tiesībām un pienākumiem Eiropas Savienībā un piederības sajūtu tai – un pamatnostādnēs noteiktos apakšmērķus:

1) nodrošināt sabiedrību kopumā un konkrētas mērķa grupas ar pietieka­mu, pēctecīgu, vispusīgu, objektīvu, aktuālu un vienkārši saprotamu informāci­ju, kā arī uzlabot un palielināt sabiedrības līdzdalību, stiprināt atgriezenisko saiti Latvijas dalībai Eiropas Savienībā, sekmējot lēmumu pieņemšanu;

2) integrēt komunikāciju Eiropas Savienības politikas veidošanā, lai tā būtu šī procesa neatņemama sastāvdaļa, un izveidot efektīvu koordinācijas mehānismu valdības komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos;

3) izveidot attīstītus, spēcīgus un zinošus informācijas starpniekus, kas nodrošināti ar informatīvi tehniskajiem resursiem, sekmēt informācijas starpnieku aktivitāšu saskaņošanu un koordinēšanu, īpaši reģionālā līmenī. Vispārizglītojošā sistēmā veicināt neformālo izglītību Eiropas Savienības jautājumos (Eiropas dimensija).

Programma nodrošina pamatnostādnēs minēto problēmu risināšanu, kā arī veicina pamatnostādnēs izvirzītā mērķa un noteikto apakšmērķu sasniegšanu, ko īstenos iesaistītās valsts pārvaldes iestādes (ministrijas, īpašu uzdevumu ministru sekretariāti un to padotībā esošās iestādes) atbilstoši programmā noteiktajai kompetencei.

Programmas mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai nepieciešams šāds papildu valsts budžeta finansējums:

2008

2009

2010

2011

Pavisam kopā

566585

562790

555365

554620

Institūcijas:

1. Eiropas Savienības informācijas aģentūra

112000

112000

112000

112000

2. Valsts aģentūra “Akadēmisko programmu aģentūra”

24255

28510

32765

37020

3. Ārlietu ministrija

4680

10180

1500

1500

4. Centrālā statistikas pārvalde

200

200

200

200

5. Izglītības un zinātnes ministrija

10000

7000

7000

7000

6. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

44000

44000

44000

44000

7. Labklājības ministrija

3000

8. Latvijas Bibliotekāru biedrība

2100

2100

2100

2100

9. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

5000

5000

5000

10. Tieslietu ministrija

5000

11. Valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”

8000

12. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija

550

13. Zemkopības ministrija

350800

350800

350800

350800

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudele
15.06.2007