Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.361

Rīgā 2007.gada 29.maijā (prot. Nr.31 37.§)
Uzziņas sagatavošanā un saskaņošanā iesaistīto iestāžu sadarbības kārtība
Izdoti saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 99.panta ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka to iestāžu sadarbības kārtību, kas sniedz privātpersonai uzziņu par tās tiesībām konkrētajā tiesiskajā situācijā (turpmāk - uzziņa), kā arī ir iesaistītas uzziņas sagatavošanā un saskaņošanā.

II. Palīdzība uzziņas sagatavošanā

2. Ja iestāde, kas sagatavo uzziņu (turpmāk - iestāde), konstatē, ka uzziņas sagatavošanā nepieciešama augstākas iestādes, Tieslietu ministrijas vai citas institūcijas palīdzība, tā trīs nedēļas pirms uzziņas sniegšanas termiņa beigām nosūta attiecīgajai institūcijai pamatotu lūgumu, norādot:

2.1. uzziņas pieprasītāja sniegto faktu aprakstu un uzdoto jautājumu;

2.2. paredzamo uzziņas saturu;

2.3. uzziņas sagatavošanai nepieciešamo palīdzību.

3. Augstāka iestāde, Tieslietu ministrija vai cita institūcija nedēļas laikā pēc lūguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz prasīto palīdzību.

4. Ja iestāde konstatē, ka palīdzība nepieciešama steidzami, tā nosūta attiecīgajai institūcijai lūgumu ar steidzamības pamatojumu un papildus šo noteikumu 2.punktā minētajām ziņām norāda ieteicamo palīdzības sniegšanas termiņu.

5. Ja palīdzība pieprasīta šo noteikumu 4.punktā noteiktajā kārtībā, augstāka iestāde, Tieslietu ministrija vai cita institūcija pieprasīto palīdzību sniedz iespējami īsākā laikā.

6. Ja augstāka iestāde, Tieslietu ministrija vai cita institūcija, saņemot lūgumu (šo noteikumu 2. vai 4.punkts), konstatē, ka lūgtā palīdzība neatbilst attiecīgās institūcijas kompetencei, tā triju darbdienu laikā pārsūta minēto lūgumu kompetentai institūcijai un informē par to iestādi.

7. Ja augstāka iestāde konstatē, ka objektīvu iemeslu dēļ palīdzību uzziņas sagatavošanā nav iespējams sniegt noteiktajā termiņā, tā triju darbdienu laikā pēc lūguma saņemšanas nosūta iestādei paziņojumu, kurā norāda iemeslus, kāpēc palīdzību nevar sniegt laikus, un termiņu, kurā palīdzība tiks sniegta. Iestāde paziņo uzziņas adresātam, ka tiek pagarināts uzziņas sniegšanas termiņš Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.

III. Uzziņas projekta saskaņošana

8. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms uzziņas sniegšanas termiņa beigām iestāde nosūta uzziņas projektu augstākai iestādei.

9. Ja augstākai iestādei ir iebildumi par uzziņas projektu, tā nedēļas laikā sagatavo atzinumu un nosūta to uz iestādes oficiālo e-pasta adresi.

10. Ja augstākā iestāde izsaka iebildumus par uzziņas projektu, iestāde precizē uzziņas projektu atbilstoši izteiktajiem iebildumiem.

11. Ja noteiktajā termiņā iestāde nav saņēmusi augstākas iestādes iebildumus par uzziņas projektu, uzziņu nosūta adresātam.

IV. Uzziņas kopijas nosūtīšana

12. Pēc uzziņas nosūtīšanas adresātam iestāde triju darbdienu laikā nosūta uzziņas kopiju uzziņas sagatavošanā iesaistītajām institūcijām. Uzziņas kopiju nosūta arī tām institūcijām, kas paudušas tiesisku interesi par uzziņas saturu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
06.06.2007