Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Konsulārais reglaments"

Izdarīt likumā "Konsulārais reglaments" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1996, 23.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Par konsulārajiem pakalpojumiem ņemama valsts nodeva saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Samaksu par atsevišķiem citiem pakalpojumiem, kuri nav valsts nodevas objekts, nosaka ārlietu ministrs. Šīs summas tiek ieskaitītas valsts pamatbudžetā kā atlīdzība par maksas pakalpojumiem, un tās izmantojamas Ārlietu ministrijas diplomātiskā un konsulārā dienesta attīstībai."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 11.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada 23.novembrī

01.01.2000