Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.294

Rīgā 2007.gada 2.maijā (prot. Nr.26 26.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.628 "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 24.2 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.628 "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 120., 159.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikumi attiecas uz:

2.1. A kategorijas piesārņojošām darbībām;

2.2. C kategorijas piesārņojošām darbībām, ja tās veic dzīvnieku novietnēs, kurās atrodas:

2.2.1. 10 un vairāk dzīvnieku vienību;

2.2.2. piecas un vairāk dzīvnieku vienības, ja novietne atrodas īpaši jutīgā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem (turpmāk - īpaši jutīgā teritorija)."

2. Aizstāt 4.punkta ievaddaļā vārdus "novadīšanai un uzglabāšanai" ar vārdiem "novadīšanai, uzglabāšanai un izkliedēšanai".

3. Aizstāt 4.4.2.apakšpunkta otrajā teikumā un 4.4.3.apakšpunkta pirmajā un otrajā teikumā vārdu "kūtsmēslu" ar vārdiem "pakaišu kūtsmēslu".

4. Svītrot 4.4.4.apakšpunktu.

5. Papildināt noteikumus ar 4.5. un 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. kūtsmēslus neizkliedē laikposmā no 15.decembra līdz 1.martam;

4.6. kūtsmēslus un skābbarības sulu neizkliedē uz sasalušas, pārmitras vai ar sniegu klātas augsnes."

6. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Šo noteikumu 6.punktā minētās būves būvē atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem."

7. Aizstāt 13.punktā vārdus "vides valsts inspektori" ar vārdiem "valsts vides inspektori".

8. Aizstāt 14.punkta pirmajā teikumā un 15.punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdus "reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis