Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.14

Rīgā 2001.gada 10.janvārī (prot. Nr.2, 11.§)

Par dzīvojamās mājas Smiltenē, Dzirnavu ielā 6, nodošanu Smiltenes pilsētas pašvaldības īpašumā

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 53.panta sesto daļu un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 2.punktu atļaut Privatizācijas aģentūrai nodot bez atlīdzības Smiltenes pilsētas pašvaldības īpašumā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Smiltenes MRS" apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju ar funkcionāli piederīgajām palīgēkām un būvēm Smiltenē, Dzirnavu ielā 6.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis

10.01.2001