Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrija

Rīkojums Nr.300 Rīgā 1999.gada 11.novembrī

Grozījumi Zemkopības ministrijas 01.10.1999.rīkojumā Nr.248 "Par Sanitārās robežinspekcijas maksas pakalpojumiem"

1. Izdarīt ar Zemkopības ministrijas 1999.gada 1.oktobra rīkojumu Nr.248 apstiprinātajā "Cenrādī maksas pakalpojumiem par transportlīdzekļu un kravu veterinārās, fitosanitārās un sanitāri higiēniskās kontroles veikšanu un tā piemērošanas kārtībā" šādus grozījumus:

1) Izteikt 1.punkta 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. Kravas ievešana - kravas pārvietošana pāri Latvijas Republikas robežai, ja tās nosūtīšanas galamērķis ir Latvijas Republikas teritorijā.".

2) Izteikt 1.punkta 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. Kravas tranzīts - kravas pārvietošana no viena Latvijas Republikas muitas punkta uz citu muitas punktu, ietverot kravas izkraušanas, iekraušanas un uzglabāšanas veida operācijas kravas nosūtīšanas procesā.".

3) Aizstāt 2.punkta otrajā daļā skaitli "50%" ar skaitli "25%".

4) Papildināt 3.punkta 3.2.apakšpunktu aiz vārdiem "kravu kontroli" ar šādu tekstu "izņemot Augu aizsardzības likuma 15.pantā minētos gadījumus".

5) Izslēgt 4.punkta 4.1.apakšpunktā vārdus "pirms kontroles veikšanas".

6) papildināt 4.punktu ar 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. saņemot rēķinu muitas noliktavā, kuru apklapo Sanitārās robežinspekcijas amatpersona, un to apmaksājot bankas iestādē.".

7) Papildināt 9.punkta 1.5. apakšpunkta tekstu ailē "Izcenojums" ar šādu tekstu "līdz 10 000 000 kg".

8) Papildināt 10.punktu aiz koda 1521 90 ar koda 1701 izcenojumu šādā redakcijā:

1701 Jēlcukurs Krava Līdz 1000kg Ls 1
No 1000 kg līdz 25 000 kg Ls 0,50 par katriem 1000 kg
Virs 25 000 kg Ls 12,50 par kravu
līdz 25 000 kg + Ls 2,50
par katriem nākamajiem
25 000 kg

9) Aizstāt 10.punkta koda 5201-5202 ailē "Izcenojums" skaitli "Ls 0,10" ar skaitli "Ls 0,20"

2. Noteikt, ka rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

13.11.1999