Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 520

Rīgā 1999.gada 10.novembrī (prot. Nr. 59, 31.§)

Par nekustamā īpašuma Jelgavā, Akadēmijas ielā 9, un Rīgā, Brīvības bulvārī 34, saglabāšanu valsts īpašumā

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Tiesu namu aģentūras valdījumā šādu valsts nekustamo īpašumu:

1.1. zemesgabalu 1883 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0900 006 0072) un administratīvo ēku (liters Nr.001) Jelgavā, Akadēmijas ielā 9;

1.2. zemesgabalu 2800 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 005 0086) un administratīvo ēku (liters Nr.1) ar divām piebūvēm (liters Nr.1a, 1b) Rīgā, Brīvības bulvārī 34.

2. Tiesu namu aģentūrai šī rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Tiesu namu aģentūras personā.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

Tieslietu ministrs V.Birkavs

10.11.1999