Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.206

Rīgā 2007.gada 27.martā (prot. Nr.21 19.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.759 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumiem"
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 24.panta pirmo un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.759 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 183.nr.; 2004, 192.nr.; 2005, 201.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Dzelzceļa administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts dzelzceļa administrācija" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 7.3.1.apakšpunktā vārdus "pārvadājumu stratēģijai" ar vārdiem "valsts pasūtījuma koncepcijai".

3. Aizstāt 9.punktā vārdus "pārvadājumu stratēģiju" ar vārdiem "valsts pasūtījuma koncepciju".

4. Aizstāt 10.punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdus "valsts stratēģiju (pamatnostādnes)" ar vārdiem "valsts pasūtījuma koncepciju".

5. Aizstāt 11.punktā vārdus "pārvadājumu valsts stratēģiju" ar vārdiem "valsts pasūtījuma koncepciju".

6. Papildināt I nodaļu ar 11.1, 11.2, 11.3 un 11.4 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Pašvaldība (rajona padome vai republikas pilsētas dome), iesniedzot iesniegumu Autotransporta direkcijā, var ierosināt valsts pasūtījuma koncepcijā noteiktā dzelzceļa pasažieru pasūtījuma pārvadājumu apjoma palielināšanu savā administratīvajā teritorijā. Iesniegumā norāda informāciju par vēlamo pārvadājumu apjomu un intensitāti, kā arī vēlamo pakalpojumu kvalitāti.

11.2 Autotransporta direkcija divu mēnešu laikā izskata šo noteikumu 11.1 punktā minēto iesniegumu un sniedz atzinumu par dzelzceļa pasažieru pasū­tījuma pārvadājumu apjoma palielināšanas iespēju, nepieciešamo pašvaldības finansējuma apmēru un attiecīgā pasūtījuma nosacījumiem.

11.3 Mēneša laikā pēc šo noteikumu 11.2 punktā minētā atzinuma izsniegšanas Auto­transporta direkcija un attiecīgā pašvaldība noslēdz sadarbības līgumu par valsts pasūtījuma koncepcijā noteiktā dzelzceļa pasažieru pārvadājumu apjoma palielināšanu. Sadarbības līgumā paredz finansēšanas kārtību, līguma izpildes kārtību un citus nosacījumus pēc pušu ieskatiem. Pēc sadarbības līguma noslēgšanas Autotransporta direkcija atbilstoši kompetencei nodrošina attiecīgu grozījumu izdarīšanu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumā.

11.4 Ja dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgums nav noslēgts, šo noteiku­mu 11.3 punktā minētās darbības veic pēc atklātā konkursa vai sarunu procedūras noslēguma."

7. Papildināt noteikumus ar 86.1 punktu šādā redakcijā:

"86.1 Autotransporta direkcija noslēgto dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu vai tajā izdarītos grozījumus saskaņo ar konkrēto pašvaldību un nodrošina attiecīgā līguma kopiju iesniegšanu pašvaldībā."

8. Papildināt noteikumus ar 89.1 punktu šādā redakcijā:

"89.1 Slēdzot šo noteikumu 11.3 punktā minēto sadarbības līgumu vai izdarot grozījumus dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumā, attiecīgā līguma darbības termiņš nedrīkst būt ilgāks par 2007.gada 31.decembri."

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Satiksmes ministrs A.Šlesers
31.03.2007