Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Centrālā vēlēšanu komisija

Lēmums Nr.55 Rīgā 1999. gada 5. novembrī

Par nepieciešamā darba samaksas fonda sadalījumu ārvalstu vēlēšanu komisijām tautas nobalsošanai par 1999. gada 5. augustā pieņemtā likuma "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" atcelšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Apstiprināt nepieciešamā darba samaksas fonda sadalījumu ārvalstu vēlēšanu komisijām tautas nobalsošanai par 1999. gada 5. augustā pieņemtā likuma "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" atcelšanu.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre Kristīne Kurzemniece

 

Pielikums

Darba samaksas fonds tautas nobalsošanai

(latos)
Amerikas Savienotajās Valstīs 396
Argentīnas Republikā 196
Melburnā (Austrālijas Valstu
Savienībā) 346
Sidnejā (Austrālijas Valstu
Savienībā) 346
Austrijas Republikā 196
Baltkrievijas Republikā 196
Vitebskā (Baltkrievijas Republikā) 196
Beļģijas Karalistē 196
Sanpaulu (Brazīlijas
Federatīvajā Republikā) 234
Čehijas Republikā 196
Dānijas Karalistē 196
Francijas Republikā 196
Grieķijas Republikā 196
Igaunijas Republikā 234
Itālijas Republikā 196
Izraēlas Valstī 196
Kanādā 446
Maskavā (Krievijas Federācijā) 196
Sanktpēterburgā
(Krievijas Federācijā) 196
Pleskavā (Krievijas Federācijā) 196
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas
Apvienotajā Karalistē 496
Lietuvas Republikā 196
Nīderlandes Karalistē 196
Norvēģijas Karalistē 196
Polijas Republikā 196
Portugāles Republikā 196
Somijas Republikā 196
Spānijā 196
Ukrainā 196
Uzbekistānas Republikā 196
Vācijas Federatīvajā Republikā 346
Zviedrijas Karalistē 446
Kopā: 7798

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre Kristīne Kurzemniece

10.11.1999