Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas dome

Lēmums Nr.412

(protokols Nr.13 3.§) Ventspilī 1999.gada 18.oktobrī

Par transportlīdzekļu satiksmes organizāciju Ventspils pilsētā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.decembra 1998.gada noteikumiem Nr.456 "Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi", kā arī lai uzlabotu transportlīdzekļu satiksmi Ventspils pilsētā un aizsargātu ielu segumus atbilstoši pieļaujamajām slodzēm, Ventspils pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maršruta ielas, pa kurām atļauts braukt kravas automašīnām, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Uzdot Ventspils pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" (A.Kausenieks) noformēt speciālās atļaujas kravas automašīnām, kuru faktiskās masas vai gabarīti pēc Ministru kabineta 12.01.99. noteikumu Nr.15 "Ceļu satiksmes noteikumiem" pārsniedz pieļaujamo normu.

3. Noteikt atļaujas cenu vienreizējai iebraukšanai - izbraukšanai Ventspils pilsētā Ls 10 apmērā, bet atļaujai ar darbības laiku uz vienu kalendāro mēnesi Ls 100 apmērā transporta līdzekļiem, kuru gabarīti un faktiskā masa pārsniedz iepriekš minētā Ministru kabineta noteikumus, izņemot gadījumus, kad visnoslogotākā ass slodze pārsniedz 10 tonnas. Transporta līdzekļiem ar visnoslogotākās ass noslodzi virs 10 tonnām atļaujas iebraukšanai Ventspils pilsētā neizsniedz.

4. Uzdot pašvaldības policijai (J.Arājs) un lūgt Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldi (A.Dzelzkalējs) veikt kontroli pār kravas automašīnu maršruta kustību Ventspils pilsētā.

5. Lēmums stājas spēkā 10 dienu laikā no publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils domes priekšsēdētājs A.Lembergs

 

1. pielikums

Ventspils pilsētas ielas, pa kurām atļauts braukt kravas automašīnām

1. Kurzemes iela no autoceļa A10 līdz Embūtes ielai.

2. Dzintaru iela.

3. Siguldas iela.

4. Tārgales iela no Kurzemes ielas līdz Siguldas ielai.

5. Celtnieku iela.

6. Kaijas iela.

7. Talsu iela no Celtnieku ielas līdz pilsētas administratīvai robežai Kolkas virzienā.

8. Maskavas iela.

9. Kustes dambis.

10. Robežu iela.

11. Viadukts pār Kurzemes ielu.

12. Ventas tilts.

13. Lielais prospekts no Ventas tilta līdz Lāčplēša ielai.

14. Lāčplēša iela.

15. Latgales iela.

16. Durbes iela.

17. Rūpniecības iela.

18. Sarkanmuižas dambis no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai.

19. Brīvības iela no Sarkanmuižas dambja līdz Kuldīgas ielai.

20. Kuldīgas iela no Durbes ielas līdz Inženieru ielai.

21. Inženieru iela no Kuldīgas ielas līdz Vasarnīcu ielai

(ar 2000. g. 1. jūniju - līdz Poruka ielai).

22. Zvaigžņu iela no Inženieru ielas līdz Tērauda ielai.

23. Kuldīgas iela no Tērauda ielas līdz pilsētas administratīvai robežai Kuldīgas virzienā.

24. Riņķu iela.

25. Saules iela no Inženieru ielas līdz pilsētas administratīvai robežai Užavas virzienā.

26. Poruka iela no Inženieru ielas līdz Lielajam prospektam (ar 2000.gada 1.jūniju).

27. Vasarnīcu iela no Inženieru ielas līdz Kroņu ielai (līdz 2000.gada 1.jūnijam).

28. Kroņu iela.

29. Loču iela no Kroņu ielas līdz K.Valdemāra ielai.

30. Fabrikas iela.

Komunālās pārvaldes direktors A.Kausenieks

 

 

20.11.1999