Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.10.2020. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.83

Rīgā 2007.gada 30.janvārī (prot. Nr.8 7.§)
Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 749)

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 749)

2. Valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju maksā ievedējs vai ražotājs. Iepakotājs valsts nodevu maksā, ja maina mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotāja vai ievedēja reģistrācijas apliecībā norādīto nosaukumu. Ievērojot normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikāciju, kvalitātes atbilstības novērtēšanu un tirdzniecību noteikto mēslošanas līdzekļa identifikācijas grupu, valsts nodeva ir noteikta šādā apmērā:

2.1. par D, E, G vai H identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa reģistrāciju – 71,14 euro;

2.2. par A, B, C, F vai K identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju – 142,29 euro;

2.3. par I identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa (mikrobioloģiska preparāta) pagaidu reģistrāciju vai reģistrāciju – 284,57 euro. Valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa (mikrobioloģiska preparāta) reģistrāciju nemaksā, ja tā ir samaksāta par mēslošanas līdzekļa (mikrobioloģiska preparāta) pagaidu reģistrāciju;

2.4. par J identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa pagaidu reģistrāciju vai reģistrāciju – 142,29 euro. Par citā grupā reģistrēta mēslošanas līdzekļa pārreģistrāciju J identifikācijas grupā valsts nodevu nemaksā. Valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa (augu augšanas veicinātāja) reģistrāciju nemaksā, ja tā ir samaksāta par mēslošanas līdzekļa (augu augšanas veicinātāja) pagaidu reģistrāciju.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr. 943 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.05.2012. noteikumiem Nr. 337; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 997; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 749; MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 531)

3. Ja mehāniskā maisījuma gatavotājs Latvijā ir izmantojis reģistrētus mēslošanas līdzekļus vai mēslošanas līdzekļus ar norādi "EK marķējums" un iepakotājs ir iepakojis reģistrētu mēslošanas līdzekli, par kuru samaksāta valsts nodeva, valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju nemaksā.

4. Valsts nodeva par atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai ir noteikta šādā apmērā:

4.1. atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja tā testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību Mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā deklarētajai kvalitātei, - 14,23 euro;

4.2. atļauja tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai vai ievešanai, kas nav minēts normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām, - 71,14 euro;

4.3. atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem - 142,29 euro;

4.4. atļauja mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai - 14,23 euro;

4.5. atļauja testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai - 71,14 euro;

4.6. atļauja mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļiem noteiktajām kvalitātes prasībām, - 71,14 euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 997; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 749)

5. (Svītrots ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.943)

6. Mēslošanas līdzekļu un substrāta reģistrācijas apliecību izsniedz uz neierobežotu laiku.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 749)

7. Atjaunojot mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācijas apliecību, valsts nodevu nemaksā.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 749)

8. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu.

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.943)

8.1 Maksājumus valsts budžetā veic:

8.1 1. izmantojot tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

8.1 2. Valsts augu aizsardzības dienestā ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja Valsts augu aizsardzības dienests vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.943 redakcijā)

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumus Nr.285 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju un maksāšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 102.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe
01.10.2020