Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.12.2009. - 23.02.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.60

Rīgā 2006.gada 14.novembrī (prot. Nr.54, 12.§)
Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu14.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 51.panta otro daļu,
ar Rīgas domes 06.07.2004. lēmumu Nr.3247 apstiprināto Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu un
Rīgas domes 01.08.2006. lēmumu Nr.1365 apstiprināto Rīgas siltumapgādes attīstības koncepciju 2006.–2016.gadam

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek nodrošināta Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr.588 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasību ievērošana. Šīs prasības nosaka piesārņojošās vielas NO2 (slāpekļa dioksīda) pieļaujamo robežlielumu gadā cilvēka veselības aizsardzībai – 40 µg/m³ (mikrogrami kubikmetrā) gaisa, ekosistēmu aizsardzībai – 30 µg/m³ gaisa un robežlielumu stundā cilvēka veselības aizsardzībai – 200 µg/m³ gaisa.

2. Gaisa kvalitātes prasību ievērošanai tiek noteikts Rīgas teritoriālais dalījums zonās atbilstoši piesārņojošās vielas NO2 gada vidējai koncentrācijai gaisā.

3. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek ieviestas gaisa piesārņojuma Rīgas teritoriālo zonu kartes (turpmāk – zonu kartes), ko 2004.gadā piesārņojumam ar NO2 izstrādājusi Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra (tagad – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra). Zonu kartes atjaunojamas 2007.gadā.

4. Noteikt, ka zonu karšu izstrādes pasūtītājs un glabātājs ir Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, kas zonu karšu izstrādei noteiktā kārtībā piesaista specializētu organizāciju. Izstrādātās zonu kartes digitālā veidā glabājas Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrā.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

5. Zonu kartes ir atjaunojamas ik pēc trim gadiem, ņemot vērā reālās NO2 piesārņojuma izmaiņas Rīgā. Atjaunotās zonu kartes stājas spēkā ar tā gada 1.janvāri, kas seko pēc karšu izstrādes gada.

6. Tiek noteiktas trīs gaisa piesārņojuma teritoriālās zonas, kuru robežas atspoguļotas zonu kartēs:

6.1. I zona – piesārņojošās vielas NO2 gada vidējā koncentrācija pārsniedz pieļaujamo normatīvu un ir lielāka par 40 µg/m³;

6.2. II zona – piesārņojošās vielas NO2 gada vidējā koncentrācija ir robežās no 30 līdz 40 µg/m³;

6.3. III zona – piesārņojošās vielas NO2 gada vidējā koncentrācija ir mazāka par 30 µg/m³.

7. I zonā, kur gaisa piesārņojums ar NO2 jau pārsniedz pieļaujamo normatīvu, aizliegts būvēt vai ierīkot stacionāras iekārtas, kas izdala piesārņojošo vielu NO2. Esošajos stacionāros piesārņojuma avotos jāveic pasākumi NO2 piesārņojuma līmeņa samazināšanai.

8. Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam līdz 2010.gadam izstrādāt pasākumu programmu kaitīgo izmešu (NO2) samazināšanai no stacionāriem piesārņojuma avotiem I zonā.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

9. Saistošie noteikumi publicējami likumā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

10. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks
11.12.2009