Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.598

Rīgā 1999.gada 22.decembrī (prot. Nr.71, 62.§)

Par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ērgļu arodvidusskola"

1. Saskaņā ar likumu "Par bezpeļņas organizāciju", likumu "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" un Izglītības likuma 23.pantu ar 2000.gada 1.janvāri likvidēt Zemkopības ministrijas pārziņā esošo valsts budžeta iestādi "Ērgļu arodvidusskola" un uz tās bāzes nodibināt bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ērgļu arodvidusskola" (turpmāk - sabiedrība).

2. Sabiedrība ir Ērgļu arodvidusskolas pienākumu un saistību pārņēmēja un ir Zemkopības ministrijas pārziņā.

3. Sabiedrības galvenais uzdevums ir izglītības procesa nodrošināšana.

4. Sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls ir pamatlīdzekļi 334400 latu vērtībā saskaņā ar pielikumu. Valsts kapitāla daļas turētāja sabiedrībā ir Zemkopības ministrija.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

Pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 22.decembra
rīkojumam Nr. 598

Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ērgļu arodvidusskola" pamatkapitālā ieguldāmie pamatlīdzekļi

Nr.p.k. Nosaukums Mērvienība Daudzums Faktiskā vērtība
(latos)
1. Nekustamais īpašums:      
1.1. mācību korpuss gab. 1 36691
1.2. dienesta viesnīca gab. 1 43935
1.3. mācību darbnīcas - laboratorija gab. 1 27602
1.4. caurlaides un kontroles punkts gab. 1 3047
1.5. smago automašīnu garāža gab. 1 2618
1.6. mācību garāžas gab. 1 2842
1.7. mācību garāžas - galdniecība gab. 1 16737
1.8. siltumnīcu komplekss gab. 1 1605
1.9. liellopu ferma gab. 1 31011
1.10. gatera nojume gab. 1 196
1.11. galdnieku darbnīcas gab. 1 413
1.12. graudu kalte gab. 1 1214
1.13. arkveida noliktavas gab. 2 8878
1.14. zeme, kadastra Nr. 7054 005 0007 ha 6,0  
1.15. zeme, kadastra Nr. 7054 005 0010 ha 4,3  
1.16. zeme, kadastra Nr. 7054 005 0008 ha 9,2  
1.17. zeme, kadastra Nr. 7054 005 0009 ha 4,0  
1.18. zeme, kadastra Nr. 7054 005 0018 ha 62,8  
1.19. zeme, kadastra Nr. 7054 005 0003 ha 1,4  
1.20. zeme, kadastra Nr. 7054 005 0016 ha 144,2  
1.21. zeme, kadastra Nr. 7054 005 0015 ha 14,9  
1.22. zeme, kadastra Nr. 7054 005 0019 ha 34,5  
1.23. zeme, kadastra Nr. 7054 005 0025 ha 0,6  
1.24. zeme, kadastra Nr. 7054 008 0450 ha 4,36  
1.25. zeme, kadastra Nr. 7054 008 0451 ha   52674
  Kopā 229681
2. Pārējie pamatlīdzekļi:      
2.1. tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     47300
2.2. transportlīdzekļi     11490
2.3. saimniecības inventārs     2429
2.4. bibliotēkas fondi     7300
2.5. pārējie pamatlīdzekļi     2300
2.6. mazvērtīgais inventārs     10400
2.7. veļa, apģērbs, apavi     23500
Kopā 104719
Pavisam 334400

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

 

 

22.12.1999